Rogalending tiltalt for innsidehandel

Toppsjef visste at selskapet hans skulle selge aksjer – skal ha solgt sine egne først. Økokrim har nå tiltalt rogalendingen for innsidehandel, men han mener at han ikke har gjort noe galt.

Økokrims kontorer i Oslo.

Økokrims kontorer i Oslo. Økokrim har tatt ut tiltale om innsidehandel mot en mann fra Rogaland.

Foto: Pedersen, Terje / NTB scanpix

Dette kommer frem i en pressemelding fra Økokrim.

– Saken illustrerer etter Økokrims oppfatning noen av de misbruksmuligheter og interessemotsetninger som kan oppstå når ansatte som forvalter andres penger på børsen også investerer privat i det samme markedet, sier førstestatsadvokat Hans Christian Koss i Økokrim.

Mannen har vært toppsjef i IKM Invest, et investeringsselskap i IKM-konsernet til Ståle Kyllingstad, frem til november i år.

16. september 2014 la selskapet ut aksjene de eide i det kriserammede børsnoterte oljeselskapet Noreco (Norwegian Energy Company ASA) til salgs med en minstepris på 30 prosent under børskursen.

Før dette hadde imidlertid toppsjefen lagt ut for salg de ti millioner Noreco-aksjene hans eget familieselskap eide, og oppfordret andre i IKM sine lokaler til å selge sine Noreco-aksjer.

Økokrim har nå tiltalt mannen for innsidehandel eller såkalt «frontrunning». Det er utstedt et inndragningsforelegg på 830.000 kroner mot selskapet mannen eide aksjene gjennom.

– Vi tror andre uregulerte forvaltningsselskaper kan ha nytte av å foreta en gjennomgang av egne rutiner og praksis rundt disse problemstillingene, sier Koss.

Tre personer som solgte sine aksjer etter oppfordringen fra tiltalte, har vedtatt inndragningsforelegg for det utbyttet de derved oppnådde. Det understrekes at de tre ikke kan klandres for salgene, da de verken forstod eller burde forstått at de handlet på innsideinformasjon.

– Inndragningen skjer i samsvar med prinsippet om at ingen skal tjene på straffbare forhold, uttaler Koss.

Tiltalen er oversendt Oslo tingrett for beramming.

– Min klient mener at han ikke har gjort noe ulovlig og han ser frem til å få saken fullt ut belyst i retten, sier mannens advokat Monica Furustøl hos Arntzen de Besche i Stavanger til Dagens Næringsliv.