NRK Meny
Normal

Rogalandspolitikere øker lånegjelden

Politikerne finansierer stadig mer av investeringene med lån. Dette kan gå utover innbyggerne i fylket.

Penger
Foto: Kallestad, Gorm / SCANPIX

I løpet av de tre nærmeste årene vil både fylkes- og kommunepolitikerne i Rogaland øke lånegjelden med nær 40 prosent. Rådmennene er sterkt bekymret for fremtiden og at politikerne finansierer stadig mer av innvesteringene med lån.
I 2012 vil gjelden for Stavanger, Sandnes og Rogaland fylkeskommune alene være på nær 12 milliarder kroner.

- Dette gir seg utslag i høyere rente og avdragsutgifter som skal betjenes i driftsbudsjettet, og det går på bekostning av tjenestetilbudet, sier Økonomidirektør i Sandnes kommune, Torunn Skumlien Nilsen.

Mens netto lånegjeld i 2007 var på 856 millioner, vil den i 2012 være på hele 2,2 milliarder kroner.

Bekymret for kommunenes bærekraft


Men også rådmennene i Stavanger og Rogaland fylkeskommune er bekymret. Ikke minst over at politikerne øker lånerammene ytterligere når budsjettene skal vedtas.


- Jeg er bekymret for kommunens fremtidige økonomiske bærekraft, sier rådmann i Stavanger, Inger Østensjø.

Mindre penger til innbyggerne


Fylkesrådmann Liv Fredriksen mener politikerne investerer for mye med lånte penger.

- Hvis man skal bruke mye penger til å betjene gjeld, så betyr det at det blir færre kroner til andre driftstiltak, som for eksempel drift av skole, kollektivtilbudet eller tilbudet innenfor kultur.

Økonomidirektøren i Sandnes, Torunn Skumlien Nilsen, sier det er grunn til å rope varsko:

Lånegjelden som kommunen skal betjene ved hjelp av sine frie inntekter, altså skatt og rammetilskudd, øker betydelig i Sandnes kommune.