NRK Meny
Normal

Rogalandsinstitusjonene tar trusler på alvor

For ansatte i helse- og omsorgssektoren er risikoen for å oppleve vold og trusler høy. Institusjonene i Rogaland kan vise til godt forebygningsarbeid.

Eli Sol Vallersnes

Eli Sol Vallersnes hos Arbeidstilsynet i Haugesund, tror hyppige tilsyn er blant årsakene til Rogalandsinstitusjonenes gode tall.

Foto: Magnus Berning / NRK

Institusjoner i Rogaland er flinkere enn resten av landet på å forebygge vold og trusler mot ansatte i institusjoner. Det viser resultatene av en aksjonsuke Arbeidstilsynet har gjennomført nå i høst.

Seniorinspektør ved Arbeidstilsynets kontor i Haugesund, Eli Sol Vallersnes, tror hyppige tilsyn er en viktig årsak til gode tall.

– Arbeidstilsynet har vært ute på veien mange ganger tidligere og snakket om volds- og trusselsproblematikk. Vi kan bare håpe på at den veiledning og informasjon som har blitt gitt har smittet over og at en har lært i store organisasjoner og i kommunene, slik at det har hatt en effekt over tid, sier Vallersnes.

Kampanjen mot vold og trusler på arbeidsplassene i helse- og sosialsektoren har ført til tilsyn 30 steder i Rogaland, og viser at hele 77 prosent allerede før tilsyn driver helt etter boken. På landsbasis er tilsvarende tall på 65 prosent.

Ansatte i helse- og omsorgssektoren har høy risiko for å oppleve trusler og vold i arbeidshverdagen.

Høyt fokus på sikkerhet

Anita Torgersen

Anita Torgersen i Sykepleierforbundet ønsker at alle institusjonsansatte skal føle seg sikre på jobb.

Foto: Magnus Berning / NRK

– Dette er kjempeviktig. Det skal være trygt å gå på jobb. Man skal kunne føle seg sikker på jobb for å gjøre en god jobb også, sier hovedtillitsvalgt for Sykepleierforbudet i Haugesund kommune, Anita Torgersen.

Hun tar reportasjeteamet fra NRK med seg inn på kommunens egen «Gatenær Helsestasjon» for rusavhengige i Haugesund. I sitt møte med ofte sterkt rusede mennesker er det ekstra viktig å ta de ansattes sikkerhet på alvor.

Alle besøkende blir stoppet i en luke utenfor og alle må være klarert for besøk før de slippes inn til helsepersonell.

– Her ser vi tydelig at arbeidsgiver har vektlagt sikkerheten til de ansatte, sier Torgersen.

Resultatene fra aksjonsukene Arbeidstilsynet gjennomførte nå i høst viser at hele 94 prosent av de besøkte institusjonene er innforstått med at de er under risiko for vold og trusler.

– Dette tallet gjelder på landsbasis og viser at vi virkelig har truffet med kampanjen, sier sjefingeniør for Arbeidstilsynet Vestlandet, Edle Utaaker, som er prosjektleder for kampanjen.

Tragisk institusjonsdrap

I forrige uke ble en 30 år gammel pleier ved en institusjon i Asker drept av sin egen pasient. Den tragiske hendelsen understreker behovet for at virksomheter i helse- og omsorgssektoren har klare retningslinjer og rutiner for sine ansatte.

Eli Sol Vallersnes

– Det vi vet er at ansatte som arbeider på steder med høyt arbeidspress, oftere enn andre rapporterer om vold, sier Eli Sol Vallersnes i Arbeidstilsynet.

Foto: Magnus Berning / NRK

– Det er dessverre en hendelse som belyser hvor viktig dette er og det er flere steder vi har besøkt der de ansatte sier at «ja, vi blir utsatt for truende episoder». Virksomhetene kan vise til at de gjør tiltak, men alvorligheten er der ute hos de vi besøker, sier Vallersnes.

Vallersnes sier at det ofte er institusjonene som har opplevd de mest alvorlige hendelsene som er best på forebygging i etterkant.

– Det er også viktig at de deler sine erfaringer slik at andre kan være gode før noe skjer og at alvorligheten av dette da blir noe mindre, sier seniorinspektøren i Arbeidstilsynet.

Ofte økonomisk pressede kommuner

Vallersnes har selv gjennomført tilsyn innenfor rusomsorgen, barnevernsinstitusjoner, asylmottak, omsorgsboliger for psykisk utviklingshemmede, barneboliger og avlastningsboliger.

Hun forteller om klare bånd knyttet mellom tilfeller av vold- og trusselsituasjoner og institusjoner eid av økonomisk pressede kommuner.

– Det vi vet er at ansatte som arbeider på steder med høyt arbeidspress, oftere enn andre rapporterer om vold. Høye beslutningskrav, høyt arbeidspress, høye kompetansekrav og rollekonflikter. Det er flere slike organisatoriske betingelser som kan medvirke til at en oftere havner i vold- og trusselsituasjoner, sier Vallersnes.

Hun understreker at hun heldigvis opplever at det jobbes godt med disse problemstillingene mange steder. Målet med kampanjen har vært å sette fokus på hvordan man jobber i forhold til vold- og trusselproblematikken.

– Flest mulig skal komme i gang med dette arbeidet. Vi har også hatt fokus på hvordan partene samarbeider, at en tar med tillitsvalgte og verneombud og har en god dialog. Dette tenker vi er utgangspunktet for å ha et godt forebyggende arbeid, sier Vallersnes.