– Dette vil jeg kalle et læreropprør

– Utdanningsforbundet så ikke at aggresjonen og sinnet blant lærerne er så massivt som det er, mener lærertillitsvalgt.

Gunn Reidun Tednes-Aaserød

Her får lærernes fagforeningsleder vite at det blir streik.

Foto: Cecilie Jåsund / NRK

– Det at det er et så massivt flertall som stemmer nei viser at dette er et tydelig signal fra lærerne om at nå er det nok.

Les også: Nei til avtale – lærerne går ut i streik

Litt før klokken tolv onsdag formiddag fikk Utdanningsforbundets fylkesleder i Rogaland, Gunn Reidun Tednes-Aaserød vite at flertallet av medlemmene har sagt nei til meklingsresultatet i uravstemning.

Dermed skal noen av medlemmene hennes ut i streik.

Utdanningsforbundets rundt 93.000 medlemmer i det såkalte KS-tariffområdet slutter seg dermed trolig til tre andre lærerorganisasjoner som har bestemt seg for å streike i protest mot meklingsresultatet.

Rogaland rammes trolig av streik i august

Tednes-Åserød sier at temperaturen blant lærerne er høy.

– Vi er sinte. Vi er lei av å bli overstyrt av en politisk ledelse og av administrativ ledelse på kommune og fylkesnivå. Dette vil jeg kalle et læreropprør, sier hun.

Tomt klasserom

Det kan bli tomme klasserom i Rogaland i forbindelse med skolestart i august.

Foto: Solum, Stian Lysberg / NTB scanpix

Foreløpig er det bare en skole i Bergen som er tatt ut i streik. For Rogaland sin del vil det neppe skje noe mer før i august.

– Da regner jeg egentlig med at Rogaland står for tur, sier Tednes Aaserød.

Så langt vet hun ikke hvor omfattende streiken blir her i fylket.

– Det eneste jeg har fått signalisert er at de prøver å skjerme barnehagene.

– Har betalt en høy pris som organisasjon

Fagforeningslederen forstår at resultatet i uravstemningen kan ses på som en mistillitt til Utdanningsforbundet.

– Utdanningsforbundet anbefalte en avtale som de mente ut fra helheten var den beste. Samtidig hadde de nok ikke helt forutsett at den aggresjonen og det sinnet som er der der ute er så massivt som det er. En ser at her har en sikret avtaler som en ser er viktige både for lærerne og for norsk skole, men har betalt en høy pris som organisasjon, sier Tednes-Aaserød.

– Skuffende at lærerne har sagt nei

Forhandlingsleder Per Kristian Sundnes i KS synes det er skuffende at lærerne i Utdanningsforbundet i en uravstemning har sagt nei til meklingsresultatet fra mai.

– Det er skuffende at lærerne har sagt nei til et forslag både Utdanningsforbundet og KS har anbefalt. Dermed sier de nei til en avtale som legger til rette for å utvikle en kollektiv samarbeidskultur i skolen, noe begge parter mener er nødvendig, sier Sundnes.

Streik på Eide skole

Disse lærerne er de eneste som har streiket så langt. Skolene Landsforbund tok 10.juni ut lærerne ved Eide skole på Karmøy i streik etter at forbundet sa nei til avtalen.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Både kommunene og fylkeskommunene, samt 37 av de 40 arbeidstakerorganisasjonene KS forhandler med, har sagt ja til meklerens forslag til løsning, og endringene vil bli iverksatt for disse.

7,5 timer daglig

Utdanningsforbundets medlemmer stemte over hele lønnsoppgjøret, ikke bare arbeidstidsavtalen.

Den omstridte arbeidstidsavtalen innebærer at lærerne blir pålagt å være på skolen 7,5 timer hver dag i løpet av arbeidsuka, og at rektorene får større styring med lærernes arbeidstid.

I tillegg omfatter meklingsresultatet ordinære poster, som et lønnstillegg på drøyt 3,3 prosent.

LO-forbundet Skolenes landsforbund har sagt nei til skissen og tok 10. juni ut fem medlemmer i streik på Karmøy