Rogaland tar mot flest flyktninger i landet

Hittil i år har kommunene i Rogaland bosatt 591 flyktninger. Det er nesten 200 flere enn på samme tid i fjor. IMDI tror en av årsakene er billigere boliger i fylket.

Mange nye asylsøkere til Forus

Hittil i år har kommunene i Rogaland bosatt 591 flyktninger. Det er nesten 200 flere enn på samme tid i fjor. Bildet viser asylsøkere som kom til mottaket på Forus i vinter.

Foto: Jørgen Finstad / NRK

– En av årsakene er gjerne boligtilgangen. Den har vært litt bedre enn tidligere på grunn av nedgangstider i oljebransjen. Det har nok vært enklere å få tak i boliger som ikke har vært for dyre.

Les også: Dette er regjeringens 69 integreringstiltak

Les også: Doblet bosetting av flyktninger

Det mener Bente Blytt som er regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet (IMDi).

Bente Blytt

Bente Blytt, som er regiondirektør i Integrerings- og mangfoldsdirektoratet, mener den største utfordringen blir å skaffe arbeid til flyktningene i Rogaland.

Foto: privat

Rogaland bosetter flest flyktninger i landet. Hordaland (515), Sør-Trøndelag (494) og Oslo (442) er de neste fylkene på listen.

Utfordrer skolesystemet

70 av de nyankomne flyktningene i Rogaland er enslige mindreårige. Det er mer enn en femdobling sammenlignet med tallet fra i fjor. Da hadde Rogaland bare bosatt 13 enslige mindreårige ved utgangen av juli.

IMDi forteller at det er veldig mange nye kommuner i Rogaland som nå har begynt å bosette enslige mindreårige flyktninger. Kommuner som ikke har gjort dette tidligere.

Les også: Ber folket om hjelp til å bosette flyktninger

Les også:

Blytt mener det er viktig at de kommunene som har erfaring med dette, deler den erfaringen videre.

– Det er jo klart at det vil utfordre skolesystemet, men foreløpig går dette fint, mener Blytt.

Rekord

Alt tyder på at myndighetene slår alle rekorder, og når målet om å bosette 16.000 flyktninger i år. Ferske juli-tall for hele landet, viser at 33 prosent flere er bosatt hittil i år enn på samme tid i fjor.

I Rogaland er økningen på hele 49 prosent sammenlignet med bosettingen i samme periode i fjor.

Flyktningar sett i aktivitet

Den største utfordringen blir å skaffe arbeidsplasser til flyktningene i tiden fremover. Bildet er tatt i Nordfjordeid i Hordaland.

Foto: Steinar Lote / NRK

Blytt mener den tyngste kneiken blir å skaffe flyktningene arbeid. I Rogaland er arbeidsledigheten nå høyest i Norge.

– Vi vil få en utfordring med å skaffe arbeidsplasser. Vi vet at en god del av dem som kommer ikke har fagbrev, eller dokumentert fagbrev. Den største utfordringen blir å finne arbeidsplasser i et land som Norge som krever høy utdanning i mange stillinger, og fagbrev på de fleste områder, sier Blytt.

Like mange neste år

I fjor kom det over 31.000 asylsøkere til Norge, og det var et hett tema hvordan kommunene skulle klare å ta imot dem. Men i år har antallet asylsøkere vært svært beskjedent bare snaut 2.000 har kommet hittil i år.

Les også: – Bosetting avgjørende for å hindre ghettodannelser

Les også: Flyktninger bosettes raskere: – Jeg gråt av glede

Neste års bosettingsbehov er derfor redusert fra 21.000 til 13-15.000. Også det anslåtte behovet for 2018 og årene etter er redusert, men vurderingene er usikre, understreker IMDi.

– Neste år vil det nok ligge på nesten samme nivå som i år, i og med at en del av dem som kom i fjor får vedtak nå i resten av 2016 og begynnelsen av 2017, sier Blytt.