Hopp til innhold

Fylket: Flere problemer med gratis buss i Stavanger

Prislapp i det blå, behov for flere busser, økt pågang til kundesenteret. Rogaland fylkeskommune mener problemene står i kø når Stavanger nå vil gi gratis buss til sine innbyggere.

Stavangerinnbyggerne er glade for gratis kollektivtransport

Innbyggere i Stavanger skal etter planen få gratis kollektivtransport fra 1. juli. Men det er fortsatt en god del jobb å gjøre for å få det til.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Dette var som forventet, sier direktør for bymiljø og utbygging i Stavanger kommune, Leidulf Skjørestad.

Leidulf Skjørestad

Kommunaldirektør for bymiljø og utbygging i Stavanger, Leidulf Skjørestad.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I mai slapp bomben om at Stavanger kommune ville gi gratis kollektivtilbud til alle innbyggerne i kommunen fra 1. juli.

Både Rogaland fylkeskommune og Kolumbus, selskapet som drifter kollektivtilbudet i Rogaland, ble så overrumplet av nyheten at de ikke har ønsket å gi noen svar til media om saken.

I et ferskt notat redegjør nå fylkeskommunen og Kolumbus for hva de mener om gratis buss-forslaget.

Og problemene står i kø, hvis vi skal tro notatet.

For det første: Hvordan skal Stavanger-folk rent praktisk løse billett, når den er gratis?

«Send billett»

Løsningen Stavanger kommune kommer til å gå for, ifølge Skjørestad, er noe som kalles «send billett».

Denne løsningen fungerer slik at kommunen kan sende ut billetter fra en enkel nettløsning. Kunden må aktivt be om billett, for å så få denne tilsendt. Kommunen vil så bli fakturert hver måned for utsendte billetter.

Utfordringen med denne billetten er at den kan videresendes. Kommunen vil derfor ta en risiko for at en innbygger i Stavanger som ikke trenger billetten selv, kan gi billetten til en innbygger i en annen kommune.

Hurtigbåt-utfordring

Videre vil denne løsningen kreve at Stavanger kommune samler inn mobilnumrene til de innbyggerne som skal kunne få billett. Og det er ikke få. I Stavanger bor det over 145.000 mennesker.

«Krevende», er fylkeskommunens konklusjon.

– I tillegg vil det være vanskelig for de uten mobil å få sin billett finansiert av Stavanger kommune, skriver fylkeskommunen i notatet.

En annen utfordring er at løsningen ikke kan brukes på hurtigbåt.

Kolumbus hurtigbåt i Stavanger.

Det er fortsatt uklart hvordan folk som reiser med hurtigbåt i Stavanger skal kunne få gratis båt.

Foto: Josef Benoni Ness Tveit / NRK

– Vi jobber med å se hvilke løsninger som finnes der også. Det kan være mulig å få til, men det vil ha noen tekniske barrierer, sier Skjørestad.

Les også: IT-ekspert peker på tre løsninger for gratis buss i Stavanger

Stavangerinnbyggerne er glade for gratis kollektivtransport
Stavangerinnbyggerne er glade for gratis kollektivtransport

Aner ikke hvor mye det vil koste

Stavanger kommune har satt av 200 millioner kroner til tiltaket. Fylkeskommunen skriver i sitt notat at de ikke aner hvor mye gratis buss til alle i Stavanger faktisk vil koste.

– Per nå finnes det ingen eksakt oversikt over antall billetter og billettyper som er knyttet til innbyggere i Stavanger kommune, skriver de.

Skjørestad i Stavanger kommune vil ikke kommentere om de 200 millionene kan være for lite, enda.

– Det får vi komme tilbake til når vi legger dette frem på tirsdag, sier Skjørestad.

Fylkessamferdselssjef Stine Haave Åsland syns det er positivt at Stavanger kommune tør å satse, men har altså enkelte innvendinger:

Stine Haave Åsland

Stine Haave Åsland er fylkessamferdselssjef i Rogaland.

Foto: Pål Christensen / Stavanger Aftenblad

– Det har ikke vært mulig å gjøre noen grundige utredninger på den korte tiden som har vært til disposisjon. Vi ser en del utfordringer, både når det gjelder praktisk gjennomføring i sommer og mulige virkninger i et lengre tidsperspektiv, sier hun.

Har fått positive tilbakemeldinger

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, Dag Mossige, sier til NRK at de har satt en begrensning på at dette vil gjelde for passasjerer som reiser innad på Nord-Jæren.

Tidligere har Arbeiderpartiet uttalt at målet er at det skal være gratis for Stavanger sine innbyggere i hele Rogaland. Det ser altså ikke ut til å gå. En innbygger i Stavanger kommune vil dermed ikke kunne pendle med hurtigbåt til Sauda eller Tau.

Han har selv ikke lest dokumentet, men er ikke overrasket over at fylkeskommunen mener forslaget byr på en del problemer.

Dag Mossige

Gruppeleder for Arbeiderpartiet i Stavanger, Dag Mossige.

Foto: Øystein Ellingsen / NRK

– Det er selvfølgelig en utfordring med et slikt innovativt tiltak på så kort varsel. Men mye av usikkerheten tror jeg kan svares ut. Dette vil bli klarlagt når vi får saken av kommunedirektøren, sier Mossige.

Han sier han har fått masse positiv respons på tiltaket.

– Det er et omfordelende tiltak. Det er en økonomisk håndsrekning, og jeg blir glad når jeg får tilbakemeldinger om at dette vil kunne hjelpe privatøkonomien.

Det er fortsatt mange ubesvarte spørsmål, ifølge Mossige, og det er heller ikke klart enda hvor begrensningene skal gå.

– Vi må få tallgrunnlaget på bordet, sier han. Saken skal legges frem for kommunestyret i Stavanger 19. juni.