NRK Meny
Normal

Rogaland bør prioriteres

Rogaland har samordnet planene sine om vindmølleparker, og bør derfor gå foran andre fylker i behandlingskøen. Det mener Tore Nordtun.

Tore Nordtun
Foto: Falch, Knut / SCANPIX

Norges Vassdrags- og energidirektorat  har bare tre ansatte til å vurdere over 40 konsesjonssøknader. 

I Rogaland er det er søkt om konsesjon for 14 vindmølleparker, og selskapene får trolig ikke svar før i 2010.

Nestleder i Energi- og miljøkomiteen på Stortinget, Tore Nordtun, mener Rogaland bør ha et fortrinn i utbyggingskøen.

- Rogaland fylke har vært forbilledlig med å vedta dette med vindkraft og de reguleringer som ligger der.  Vi er det første fylket i Norge med samordnede planer.  Da bør Rogaland ha et fortrinn i behandlingen av disse sakene, sier Nordtun. 

Men det er også viktig å øke saksbehandlere for å få fortgang i vindkraftutbyggingen. 

Nordtun tror Energi- og miljøkomiteen får gjennomslag for mer penger til flere stillinger i revidert nasjonalbudsjett.

- Jeg ser ikke bort ifra at arbeidet med fornybar energi får absolutt prioritet, og det kan ikke være slik at de ikke kommer ut av dette fordi saksbehandlingen er for lang, sier Nordtun.

Vindmølle
Foto: Bjørn Erlandsson / Scanpix