NRK Meny
Normal

Budsjettsprekk på 30 millioner

I løpet av de tre siste årene har Friområdeprosjektet I Stavanger kostet langt mer enn budsjettet skulle tilsi.

Tursti lages ved Boganeset

Flere turområder som er utbygd har blitt dyrere enn antatt. Men det legges ikke frem budsjett for den enkelte strekningen som står for tur.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Bare i fjor sprakk budsjettet med 13 millioner kroner. Grunneiere etterlyser nå egne økonomiske kalkyler før en igangsetter bygging av nye turstier. Det samme gjør Frp.

– Vi legger ikke frem et detaljert budsjett for hvert område, sier kommunaldirektør Leidulf Skjørestad i Stavanger kommune.

Ubekymret

Skjørestad viser til at administrasjonen likevel gir sine vurderinger.
I løpet av de siste tre årene har Friområdeprosjektet hatt et budsjett på 40 millioner kroner. Det har kostet kommunen 19 millioner kroner mer. Men det har få politikere vært opptatt av. Administrasjonen er heller ikke bekymret for budsjettsprekk enkelte år.

– Som vi har vist og praktisert over flere år er vi mer opptatt av summene samlet sett, sier Skjørestad.

Budsjett

Politikere som til vanlig er opptatt av hva ting koster har gitt friområdeprosjektet en form for blankofullmakt, opplever flere grunneiere NRK har snakket med. De folkevalgte har tatt beslutningen om bygging, vedtatt de reguleringene som må til og et årlig beløp til prosjektet gjennom kommunens budsjett.

I fjor var Friområdets budsjett på 23 millioner. Regnskapet viste at man brukte 36 millioner. Året før klarte man seg med 9 millioner, rett under rammen på 10 millioner. Men året før overskred man igjen budsjettet med 7 millioner.

Leifulf Skjørestad

Leidulf Skjørestad er direktør for Bymiljø og Utbygging i Stavanger kommune.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

30 millioner

Over de siste ti årene har overskridelse vært på totalt 30 millioner. Da er ikke store ekstrabevilgninger til tursti langs dobbeltsporet tatt med. Det kan bli mer.

Grunneier Tore Lærdal er en av dem som har etterlyst en oversikt for nye turvegprosjekter opp mot reelle behov og faktiske kostnader. Han mener disse må avveies mot hensyn som eiendomsretten og verneverdier.

– Mandatet forutsatte jo at fremlagte forslag skulle underbygges av beregninger, kostnader og risiko som kommunens politikere skulle ta stilling til. Jeg kan ikke se det har skjedd, sier Lærdal.

Finnes ikke

En slik kalkyle finnes ikke, selv om prosjektet går sin gang i Gauselvågen. Det bekrefter også kommunaldirektør Leidulf Skjørestad.

– Men vi legger til grunn at de samme mekanismer retten har brukt tidligere også vil gjelde her og det vil være håndterbart innenfor den økonomien vi har, sier Skjørestad.

Det innebærer på godt norsk en langt lavere erstatning enn flere grunneiere ser for seg om turveien legges gjennom private hager i Gauselvågen.

– Men er det uinteressant hva denne strekningen vil koste?

– Nei, men det som er avgjørende er om det bryter vesentlig med prosjektets mandat og arbeidsøkonomi, sier Skjørestad.

Boganeset

Turstien som bygges på Boganeset vil koste nær 40 millioner kroner i form av ervverv, riving og bygging.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

Ekstra

Ved flere anledninger har politikerne vedtatt tilleggsbevilgninger når prosjekter er blitt for dyre. Det skjedde blant annet i 2007 i forbindelse med er verv av Molaug-eiendommen på Stokka og i forbindelse med byggingen av dobbeltsporet.

Men politikerne får normalt ikke forelagt et budsjett og en risikovurdering for den enkelte strekningen. Blir prosjekter dyrere enn antatt skal de behandles i formannskapet, sier Egil Olsen i Høyre.

Vedtatt

Olsen sitter selv i formannskapet og leder kommunalutvalget for bymiljø og utbygging.

– Det er bystyret som har vedtatt Friområdeprosjekt og vi utfører det som bystyret har sagt.

– Men det kan jo bli dyrere?

– Da skal det opp til formannskapet, sier Olsen.

Brutt

Fremskrittspartiet i Stavanger mener flere forutsetninger er brutt i Friområdeprosjektet. De vil i dag ta opp flere spørsmål knyttet til mandatet når politikerne i kommunalutvalget for byutvikling har møte i kveld.

Det gjelder både at det ikke er fremlagt årlige statusrapporter for prosjektet slik bystyret ved etableringen forutsatte og at det heller ikke levert revidert prioriteringslister for prosjektet.

Frp krever at den ferskeste statusrapporten for Friområdeprosjektet sendes i retur og krever svar på en rekke spørsmål knyttet til både økonomi, reguleringsendringer, mandat og brukertellinger.