NRK Meny
Normal

Drapstrua lege etter beskjed om utlagt tarm

Etter å ha fått et lite hyggelig brev i posten blei mannen så opprørt at han ringte inn drapstrusler til politiet og reiste til sykehuset med kniv.

Stavanger universitetssjukehus (SUS)

En junidag i 2011 tok mannen, som er i 70-åra, med seg en kniv til Stavanger universitetssjukehus. Tidligere samme kveld hadde han drapstrua en navngitt lege per telefon til politiet.

Foto: Åse Karin Hansen / NRK

Episoden mannen er dømt for, skjedde sommeren for tre år siden. Fire år før det igjen hadde den tiltalte blitt operert på Stavanger universitetssjukehus (SUS), men han blei ikke helt frisk.

Etter å ha blitt vurdert ved et annet sykehus denne sommeren, fikk han et brev fra helsevesenet en junidag i 2011. I det stod det blant annet at legene skulle forsøke å operere ham frisk, men at resultatet kunne bli utlagt tarm.

Samme kveld ringte mannen, som er i 70-åra, til politiet og fortalte at han var blitt trakassert av helsevesenet. Han sa også, tre ganger, at han ville drepe den navngitte legen som hadde operert ham fire år tidligere.

Reiste til sykehus med kniv

Ifølge dommen ba den tiltalte «politiet ta aksjon før han sjøl gikk hen og drepte mannen som hadde etterlatt ham i den tilstanden han nå var». Deretter tok han med seg en kniv og kjørte til SUS.

Politiet hadde allerede varsla sykehuset, og en patrulje kom etter hvert til. Mannen blei da arrestert og satt i varetekt i tre dager.

Mannen er dømt til 90 dagers betinga fengsel. Ifølge dommen skulle straffa vært ubetinga, men fordi det er gått tre år siden alt skjedde, ser retten bort fra tidligere rettspraksis på akkurat det punktet, skriver Stavanger tingrett.

Mannen erkjente ikke skyld etter tiltalen. I retten forklarte han at inngrepet i 2007 blei utført slik det skulle, men at han blei rasende da han mottok brevet.

Er strafferettslig tilregnelig

– Hva han var sint for, og hvem han var sint på, er for retten noe uklart. Sinnet rettet seg i alle fall mot helsevesenet generelt og mot legen spesielt, skriver retten i dommen.

De rettspsykiatrisk sakkyndige som har undersøkt den tiltalte, mener han er strafferettslig tilregnelig.

I tillegg til fengselsstraffa er mannen også dømt til å betale bot på 8000 kroner, og en kniv og ei rifle er inndratt. Politiet fant rifla, som var arvegods, hjemme hos mannen etter arrestasjonen. Han hadde ikke tillatelse til å ha den.