Hopp til innhold

Risikerer gebyr etter feil i søknad

En landbruksbygning i Sola har blitt brukt til forsamlingsrom og overnatting av mindreårige, uten at bygget var godkjent til slikt formål, skriver Solabladet.

Overtredelsen består av at det skal ha blitt krysset av for brannprosjektering uten at dette har blitt gjort.

Ettersom det er en brudd på plan- og bygningsloven å gi uriktige eller villedende opplysninger til myndighetene, kan forholdet belegges med overtredelsesgebyr.