Erklærte seg ikke skyldig

I februar for to og et halvt år siden endte Lunde-konsernet i det som er kalt norgeshistoriens største konkurs. Med konkursen fulgte anmeldelser og tiltale, i dag startet rettsaken med at alle tiltalte erklærte seg ikke skyldige.

Under rettsakens første dag sa alle de tiltalte seg ikke skyldig i på alle tiltalepunkter fra Økokrim.

Rettssaken mot Johannes Lunde er i gang i Stavanger tingrett. Her er Lunde meg advokat Bjørn Kvernberg.

Med et smil om munnen og tilsynelatende ved godt humør kommer hovedpersonen inn i rettsalen like før rettsaken starter.

Johannes Lunde ble 12. desember tiltalt for grovt økonomisk utroskap og underslag av nærmere 140 millioner kroner. Økokrim slo til mot Lunde 11.september 2011 etter mistanke om ulovligheter etter et konkursras i Lunde-imperiet.

Les mer om saken her: Johannes Lunde-saken

Erklærte seg ikke skyldige

I tillegg til Johannes Lunde er tidligere styremedlem i Nye Dolviken Brygge AS og tidligere daglig leder i Johs Lunde Økonomipartner AS på tiltalebenken.

- Vi mener det ikke er bevismessig grunnlag for tiltalen. Det gjelder samtlige punkt og det vil bevisførselen vise, sier Johannes Lundes advokat, Bjørn Kvernberg til NRK.

Under aktors opplesning av tiltalen sa alle de tre tiltalte seg ikke skyldige på alle punkter.

Les også: – Det er eit psykisk press og tøft å stå imot

Les også: Johs Lunde-gruppen er konkurs

Flere av punktene omtales som grove overtredelser, og det dreier seg i flere av punktene om betydelige millionbeløp som er overført ulovlig mellom Lundes selskaper.

Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir

Johannes Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir.

Foto: Gunnar Morsund

Til sammen var 62 selskaper under konkursbehandling i Lunde-konsernet på samme tid, 59 av disse var i Norge. Det var i kjølvannet av dette konkursraset at det kom flere anmeldelser fra private og næringsdrivende inn til Rogaland politidistrikt.

Les også: – Å jobbe er kjekkere og mer spennende enn noen gang

Etter at Økokrim kom inn i bildet kom det i tillegg flere anmeldelser fra berørte selskaper. Første tiltale mot de tre kom i september 2011, men saken som nå behandles i tingretten er fra tiltalebeslutningen som kom i desember 2012.

Det er satt av fire uker til saken.

Johannes Lunde under rettsaken i Stavanger tingrett

Johannes Lunde sammen med advokat Bjørn Kvernberg (til venstre) og advokat Arild Dommersnes som forsvarer medtiltalte Morten A. Berg.

Foto: Gunnar Morsund

Flere nyheter fra Rogaland