Riksadvokaten anker Nokas-dom

Riksadvokaten har bestemt seg for å anke dommen fra Gulating lagmannsrett for 10 av de tiltalte i Nokas-saken.

Betew, Schumann, Halimi og Toska
Foto: NRK

De 10 er David Toska, Kjell Alrich Schumann, Lars-Erik Andersen, Ridvan Halimi, Metkel Betew, Erling Havnå, Johnny Thendrup, Alf Henrik Christensen, Ikmet Kodzadziku, Dan Pettersen.

Statsadvokaten i Rogaland har tidligere varslet motanke mot William Pettersen.

Anken gjelder straffeutmålingen.

- Vi mener dommene fra lagmannsretten for de 10 er for lave. Dommene fra tingretten er mer riktige. Derfor anker vi til Høyesterett, sier statsadvokat Arild Dommersnes.

Ingen anke for Ingebrigtsen

Thomas Ingebrigtsen er den eneste av tiltalte hvor riksadvokaten ikke anker dommen. Han ble dømt til tre års ubetinget fengsel i lagmannsretten. Men Ingebrigtsen har selv anket dommen i håp om å få en mildere dom i Høyesterett.

- Når Ingebrigtsen selv anker synes ikke vi det er grunnlag for oss å anke, sier Dommersnes.

Dommene

David Toska fikk 15 års fengsel i lagmannsretten. Aktoratets påstand var 21 års forvaring.  

Kjell Alrich Schumann ble dømt til 13 års fengsel. Aktoratets påstand var 21 års forvaring.

Erling Havnå ble dømt til 14 års fengsel. Påstanden var 18 års fengsel.

Metkel Betew fikk 12 års forvaring. Påstanden var 18 års forvaring.

Ridvan Halimi ble dømt til 11 års fengsel. Aktoratets påstand var 16 års forvaring.  

Ikmet Kodzadziku ble dømt til 11 års fengsel. Påstandem var 16 års fengsel.  

Lars Erik Andersen fikk 8 års fengsel. Påstanden var 10 års fengsel. 

Alf Henrik Christensen 8 års fengsel. Aktoratets påstand var 13 års fengsel .

Dan Pettersen 8 års fengsel. Aktoratets påstand var 15 års fengsel.

Johnny Thendrup 11 års fengsel. Aktoratets påstand var 14 års fengsel

William Pettersen fikk 4 års fengsel. Påstanden var 5 års fengsel.

Motanke

Betew, Ingebrigtsen,  William Pettersen og Dan Pettersen har anket dommen. De andre tiltalte vurderer nå motanke på grunnlag av anken fra Riksadvokatem.