Revisor frifunnet for krav på 96 millioner etter Lunde-konkursen

Vendere eiendom (tidligere Johs Lunde eiendom) mente revisorselskapet BDO bidro til en av Norges-historiens største konkurser. Oslo tingrett er ikke enig i det.

Johannes Lunde

Daglig leder i Vendere eiendom, Johannes Lunde, er tiltalt for økonomisk utroskap.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Et selskap i sfæren rundt underslagstiltalte Johannes Lunde vant ikke fram med et søksmål verdt nesten 100 millioner kroner mot revisorselskapet BDO.

Vendere eiendom mener at BDO burde ha avdekket at selskapet ble tappet i forbindelse med en av Norges-historiens største konkurser.

Før Johs Lunde Gruppen gikk konkurs, ble det deleide selskapet Vendere Eiendom tappet for verdier. Eierandelen er så lav, 50 prosent, at Vendere ikke formelt er en del av Lunde-konsernet.

– Burde avdekket økonomisk kriminalitet

Likevel ble verdiene overført til et selskap i konsernet, og Økokrim har tiltalt daglig leder Johannes Lunde for økonomisk utroskap og underslag i forbindelse med dette.

Vendere gikk til søksmål mot revisorfirmaet BDO fordi de mente revisjonen burde avdekket at selskapet ble tappet. Kravet var på opptil 96,5 millioner kroner pluss renter.

I en dom tirsdag fastslår Oslo tingrett at det ikke er grunnlag for å fastslå at BDO har vært uaktsomme. Selskapet blir derfor frifunnet. I dommen pålegges også Vendere å betale snaut fire millioner kroner i sakskostnader til BDO.

Venderekonsernet unngikk konkurs

BDO AS overtok revisjonen av de fleste av disse selskapene i Lunde Gruppen og alle i Venderekonsernet ved årsskiftet 2009/2010. Venderekonsernet som selv unngikk konkurs, gikk i 2012 til søksmål mot BDO for mangelfull revisjon i tiden fra BDO tiltrådte og fram til revisjonsberetningen i juni 2010. Vendere mente BDO burde ha oppdaget tappingen av selskapet i dette tidsrommet, og krevde nærmere 100 millioner kroner i erstatning.

Oslo tingrett har konkludert med at det ikke er tilstrekkelig grunnlag for å fastslå uaktsomhet fra revisjonsselskapets side. Retten legger stor vekt på at styret i Vendere signerte på årsregnskapet i juni 2010, og forholdt seg passive gjennom hele den kritiske perioden vinteren og våren 2010, da tapet oppsto. Det ser tingretten på som så klanderverdig at den klart overskygger en mulig mindre erstatningsbetingende uaktsomhet fra revisors side.

Vendere anker dommen

Retten viser blant annet til at styret ikke fulgte opp kravet i en styreinstruks om månedlig rapportering fra daglig leder, og om kvartalsvise styremøter. Det ble ikke avholdt et eneste styremøte i den kritiske perioden, og årsregnskapet ble vedtatt under ett telefonmøte, i direkte strid med aksjeloven. Vendere AS har tapt saken fullstendig, og må dermed erstatte motpartens saksomkostninger på 3,9 millioner kroner.

– Vi har hele tiden vært klar over at denne saken må behandles i flere rettsinstanser. Og tingretten var ett steg på veien. Det er ingen overraskelse at denne saken skal oppover i rettssystemet. Vi kommer til å anke. Det har Vendere Eiendom allerede besluttet, sier advokat Trond Hatland i Advokatfirmaet Thommessen AS, som representerer Vendere Eiendom til Aftenbladet.