NRK Meny

Retten vil ha kontroll på Schumann

Eidsivating lagmannsrett avviser at NOKAS-raner Kjell Alrich Schumann (50) skal få vilkårene for prøveløslatelse fjernet. Lagmannsretten mener at det fremdeles er viktig med kontrollerende og forebyggende tiltak overfor NOKAS-dømte Schumann, skriver Stavanger Aftenblad. I juli fikk Schumann medhold i Sør-Østerdal tingrett, som slettet alle vilkårene bortsett fra ett. Det var statsadvokat Tormod Haugnes som anket tingrettens kjennelse til lagmannsretten.