Retten tvangsflytter mann flere mil fra hjemstedet

En mann i 30-årene utgjør en så stor trussel mot sin tidligere samboer at han er dømt til å oppholde seg minst en halvtimes kjøretur fra hjemmet i Kopervik.

Haugaland Tingrett

Mannen anker dommen som nylig ble avsagt i Haugaland tingrett.

Foto: Gisle Jørgensen / NRK

Karmøy-buen får ikke lov til å være på Karmøy i det hele tatt, ikke i Haugesund, og heller ikke flere andre steder i den nordvestlige delen av Rogaland.

Han er en av rundt 20 personer som er dømt til å gå med omvendt voldsalarm, eller fotlenke, siden ordningen ble innført i Norge for seks år siden.

Forbudssone

Her er området i Rogaland som mannen ikke få lov å bevege seg innenfor i ett år etter at han slipper ut fra soning. Forbudssonen er rundt 700-800 kvadratkilometer.

Foto: Politiet

Ekssamboeren og hennes nye partner har følt truslene som så sterke at de i lengre perioder sov på skift annenhver natt, i frykt for at den dømte skulle komme på døra.

Hvis mannen beveger seg innenfor forbudssonen som politiet har tegnet, og som er vedlagt i dommen, vil det umiddelbart gå en alarm i Sør-Vest politidistrikt.

Bakgrunnen for den omfattende sonen er at politiet mener de må ha 25 minutters responstid for å avskjære mannen for å nå fram til ekssamboeren hvis alarmen utløses.

Dette var retten enig i.

I en trusselvurdering fra politiet heter det at risikoen er høy for at han utsetter henne for «dødelig og alvorlig vold».

Omvendt voldsalarm

«En flytting utenfor angitt geografisk sone er en klar ulempe for tiltalte. Dette må likevel vurderes opp mot de fornærmedes behov for trygghet. Tiltalte har ingen innsikt i eller forståelse for hvilke belastninger han påfører de fornærmede», heter det i dommen fra Haugaland tingrett.

Forbudet gjelder i ett år etter at han løslates fra fengsel. De påfølgende to årene vil forbudssonen ha en radius på fem kilometer, men da uten fotlenke.

Grove trusler

Mannen ble i fjor sommer idømt kontaktforbud mot sin tidligere samboer, men har deretter sendt hundrevis av meldinger, både til henne og kvinnens nærmeste.

Meldingene har til dels inneholdt grove trusler om bruk av vold.

Kontaktforbud og bruk av omvendt voldsalarm er noe som må prøves rettslig, mens politiet har hjemmel til å gi personer besøksforbud i saker med lavere trusselnivå, eller ved plagsom opptreden.

Departementet ønsker utvidelse

Statssekretær Thor Kleppen Sættem i Justis- og beredskapsdepartementet sa til NRK like før sommeren at de jobber for å øke bruken av omvendt voldsalarm, blant annet i samarbeid med Riksadvokaten.

Departementet ser også på muligheten for at omvendt voldsalarm kan ilegges av politiet, på samme måte som for besøksforbud.

Anker dommen

Advokat Odd Rune Torstrup som forsvarer Karmøy-buen, sier at dommen vil bli anket.

Han mener at forbudssonen er satt så vid av retten at mannens bevegelsesfrihet blir for snever.

I tillegg til voldsalarmen ble mannen dømt til 10 måneds ubetinget fengsel. Han er tidligere straffedømt for blant annet mishandling av sin tidligere samboer og grove trusler.