Hopp til innhold

Pustemaskiner brukt på dyr lånes ut til sykehus

SANDNES (NRK): Blant grønne jorder med sauer som breker, ligger et forskningssenter med høyteknologi. Nå låner de ut respiratorer, som ellers blir brukt på dyr, til Stavanger universitetssjukehus.

Låner bort respiratorer til SUS

LÅNES BORT: Respiratormaskinene som vanligvis ville blitt brukt i undervisningen til veterinærstudenter, kjøres nå til Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er tunge greier dette her.

En respiratormaskin på 120 kilo trilles opp på lasteplanet.

Nå som operasjonssalene står tomme utover våren og studentene uteblir, vil intensivutstyret gjøre mer nytte for seg på sykehuset.

Låner bort respiratorer til SUS

VIL BIDRA: Oropeza-Moe sier at de ønsker å bidra til den nasjonale helsedugnaden ved å låne bort livreddende utstyr.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Det er akkurat det samme utstyret vi har her, som brukes på mennesker. Utstyret er grundig rengjort og desinfisert. Jeg har ingen betenkeligheter med at dette brukes på SUS, sier Marianne Oropeza-Moe, veterinær og daglig leder ved SEARCH-senteret.

Hun sier at sykehuset får låne maskinene så lenge det skulle være behov for det. Selv har hun også meldt sin egen kompetanse til disposisjon i helsevesenet.

Tenke løsninger

I dag har norske sykehus 682 respiratorer, men de kan fort trenge flere.

Før koronaviruset brøt ut var det allerede bestilt 153 nye respiratorer til Norge. Grunnen er at maskinene byttes ut med jevne mellomrom.

De skal leveres i løpet av våren, men mange av disse skal komme innen et par uker.

Etter at koronaviruset viste seg å være veldig smittsomt, ble det bestilt 288 ekstra respiratorer.

Norge vil da ha 1123 respiratorer når den siste bestillingen har kommet.

Men dersom smittetoppen kommer før respiratorene er på plass, må sykehusene tenke kreativt.

Låner bort respiratorer til SUS

MANGE OM BEINET: Det er store leveranseutfordringer i verden, og de store landene bestiller tusenvis av respiratorer. Da kan fem ekstra bidra til at norsk helsepersonell kan puste litt lettere.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

En mulighet kan være å flytte respiratorene mellom sykehusene, til det sykehuset der det er størst behov. Nylig fikk Bærum sykehus låne en respirator fra Kongsberg sykehus.

En annen mulighet er det som skjer ved Universitetet i Oslo (UiO) og Oslo universitetssykehus (OUS).

Der har en forskingsgruppe kasta seg rundt for å se om det er mulig å koble flere enn én pasient til hver respirator, skriver Dagens Medisin.

Eller det som nå skjer ved Norges miljø- og biovitenskapelige universitet (NMBU) sitt forskningssenter SEARCH i Sandnes:

En kjærkommen gave

Fem respiratorer trilles inn i lastebilen med Stavanger universitetssjukehus (SUS) som endestasjon.

– Til sammen utgjør dette en komplett intensivplass, sier lege ved SUS Nils Petter Oveland, og peker på apparatene ved siden av.

– Her har vi kanskje det aller viktigste apparatet, en respiratormaskin som brukes på norske operasjonsstuer. Den er riktignok av litt eldre dato, men kan helt fint brukes.

Låner bort respiratorer til SUS

EN MODERNE INTENSIVPLASS: Respirator, sprøytepumper, monitoreringsutstyr og desinfeksjonsutstyr lånes bort til Stavanger universitetssjukehus.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

På Stavanger universitetssjukehus har de kapasitet til å ha 40 personer i respirator samtidig, ifølge smittevernoverlege Jon Sundal. Men pasientene trenger ofte to uker med pustehjelp.

Lørdag er det seks personer som ligger i respirator på sykehuset.

Slik som situasjonen er nå, har sykehuset nok utstyr.

– Heldigvis. Men vi tar høyde for verst tenkelige scenario. Derfor gjør vi dette utstyret klart.

For det er store leveranseutfordringer i verden, og de store landene bestiller tusenvis av respiratorer.

– Fem ytterligere plasser vil absolutt være en kjærkommen gave i en mer tilspissa situasjon med mange syke, legger han til.

Kan dette bety forskjellen mellom liv og død?

– Absolutt. Dette er livsnødvendig utstyr, som vil holde deg og pusten i gang.