Reme støtter kravet om ny Kielland-gransking

Den tidligere talsmannen for de overlevende og etterlatte etter Kielland-ulykken mener at en gransking er «det eneste ansvarlige sluttpunktet» etter Aftenbladets avsløringer.

Leif Johan Sevland og Odd Kristian Reme

Den tidligere talsmannen for de overlevende og etterlatte etter Kielland-ulykken, Odd Kristian Reme, ønsker en ny gransking av havariet. Her er Reme sammen med Leif Johan Sevland ved Kielland-monumentet i Stavanger.

Foto: Camilla Hatleskog / NRK

– Den norske granskingen la skylden på franskmennene, og den franske granskingen la skylden på nordmennene, nemlig på bruken av Alexander Kielland, sier Odd Kristian Reme.

Den tidligere lokalpolitikeren mistet broren Rolf i Kielland-ulykken, og har tidligere vært talsmann for de etterlatte.

27. mars 1980 skjedde ulykken som er den verste i Nordsjøen på norsk område siden den andre verdenskrig. Av 212 personer ombord omkom 123.

Reme viser til at flere teorier som dukket opp på 80-tallet om årsaken til ulykken, aldri har blitt gransket.

Odd Kristian Reme

Odd Kristian Reme mener det fortsatt er mange uavklarte spørsmål etter Kielland-ulykken.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Flere av de tingene som nå kommer fram i Aftenbladets utmerkede arbeid, bare bekrefter at det ligger massevis av uavklarte spørsmål fortsatt etter Kielland-ulykken.

Reme mener at til tross for at det fremdeles er usikkerhet rundt årsaken, førte ulykken til store endringer i oljevirksomheten i Nordsjøen.

På grunn av Kielland ulykken ble iverksatt en rekke nye tiltak for å bedre sikkerheten. Sikkerhetsarbeidet i Nordsjøen før og etter Kielland er to helt ulike verdener, mener Reme.

Fagforeninger uenige om gransking

Fagforeningen Safe krever nå en ny gransking av Kielland-havariet.

Roy Erling Furre, SAFE

Roy Erling Furre, som er nestleder i SAFE. ønsker ny gransking av Kielland-ulykken.

Foto: Sørås, Trond / VG

– I møtet med en del av dem som har jobbet på Kielland, har det kommet fram veldig mye ny informasjon som åpenbart ikke har vært tema under den tidligere granskingen, sier Roy Erling Furre som er nestleder i Safe.

– Det er åpenbart at det her er mye ny kunnskap som det ikke har blitt tatt hensyn til i arbeidet som er gjort tidligere. Derfor ønsker vi en ny gransking, sier Furre.

Det gjør ikke den konkurrerende fagforeningen Industri Energi.

– Vi har etter Kielland fått bedret sikkerheten betydelig. Det å rippe opp i sårene til de etterlatte nå igjen, tror jeg ikke vil føre noe godt med seg, sier avdelingsleder Jarle Vines i Industri Energi.

– En ueksplodert mine

Ifølge Odd Kristian Reme er lærdommen fra det som skjedde under havariet til Alexander Kielland allerede tatt i bruk på norsk sokkel. Likevel støtter han forslaget om å gjennomføre en nye gransking av ulykken.

Minnemarkering 30 år etter Kielland-ulykken, monumentet «Brutt lenke»

'Brutt lenke' er monumentet som ble reist etter Kielland-havariet. Bildet er fra trettiårsmarkeringen i 2010

Foto: Camilla Hatleskog / NRK

– Skal vi sitter her, 36 år etter den største ulykken i norsk industrihistorie, og være fornøyde med at den norske granskingskommisjonens rapport blir nullstilt. Det er det som skjer gjennom Aftenbladets reportasje. Kan det norske samfunnet, den norske industrien og norsk arbeiderbevegelse leve med at dette bare henger der som ubesvarte spørsmål, spør Reme.

Før han selv svarer på sitt eget spørsmål:

– Vi skylder kommende generasjoner å finne ut mest mulig. En gransking er det eneste ansvarlige sluttpunktet etter Aftenbladets reportasje. Ellers blir dette liggende som en ueksplodert mine i den norske folkesjelen og norsk industrihistorie, mener Reme