– Stramt, knapt og utfordrende

Slik opplever flertallet av rektorene ved barneskolene i Stavanger den økonomiske situasjonen. Til neste år kan skoleøkonomien bli enda strammere.

Klasserom

Illustrasjon: NRK har spurt rektorene i Stavanger kommune om hva de tenker om den økonomiske situasjonen ved skolen sin.

Foto: Åserud, Lise / SCANPIX

En undersøkelse NRK har gjort viser at et stort flertall av rektorene i barneskolen i Stavanger beskriver den økonomiske situasjonen i skolen som stram og vanskelig.

En av dem som er bekymret over den økonomiske situasjonene er Berit Mæle Tuestad, hun er rektor på Gausel skole i Stavanger.

– At budsjettet er stramt betyr at veldig mye av midlene vi har er bundet opp til oppgaver vi skal gjøre. Derfor opplever vi handlingsrommet vårt som stramt, sier hun til NRK.no.

– Går utover elevene

Bekymringen deler hun med et flertall av de rektorene i barneskolen i Stavanger, som har besvart en rekke spørsmål om situasjonen i Stavanger-skolen. Øverst på bekymringslisten står økonomi og konsekvensene.

– Budsjettet virker stramt når det kommer til tilpasset opplæring og det å ivareta den enkelte elev best mulig, sier Mæle Tuestad.

Stramt, knapt og utfordrende er ordene som går igjen fra rektorene. Et lite mindretall mener budsjettet de er tildelt er brukbart eller til å leve med. Flere opplever underskudd.

Driftsstyret ved Jåtten skole har i høst bedt om økte rammer som følge av driftsunderskudd. Det kommer tydelig fram i vedtaket fra driftsstyret, hvor det står følgende:

«Situasjonen er bekymringsfull. Skolen bruker for mye lønnsmidler i henhold til tildelt budsjett, og det er grunn til å tro at situasjonen vil vedvare. Rektor har vært i møte med Økonomi Drift og Oppvekst om den økonomiske situasjonen for Jåtten skole og orienterte om prosessen videre og la fram notatet rektor har utarbeidet og oversendt Oppvekst. Driftsstyret støtter rektors vurdering av den økonomiske situasjonen ved skolen og ber om at budsjettet blir gjennomgått og økes»

Mindre og mindre til skolen

Og det er ingen tegn til bedring, heller ikke for rektor Berit Mæle Tuestad på Gausel.

– Det ble strammere i fjor enn året før, og nå sender rådmannen ut signal om at det vil bli enda strammere i årene som kommer. I første rekke går nok dette ut over handlingsrommet vi har.

I 2009 brukte Stavanger kommune 23 prosent av sine samlede driftsutgifter til grunnskole og spesialskole. Da er byggeutgifter og skyssutgifter holdt utenfor. I fjor var andelen nede i 18,2 prosent.

– Det Stavanger kommune har vært kjempeflinke til er å prioritere skolebygg. Der kommer vi mye bedre ut enn andre store byer, noe de skal ha all ære for. Vi er likevel opptatt av at de ikke har vært like gode på innholdssiden, sier leder i Utdanningsforbundet i Stavanger, Merethe Handegaard-Scheie.

Også hun er bekymret.

– Det vi er mest bekymret for er spesialundervisningen der vi ser at en ikke klarer å etterleve forventningene, sier Handegaard-Scheie.

Hun ser at budsjettrammene er små.

– Rådmannen selv sier jo at de økonomiske rammene er slik at det blir vanskelig å kunne gi tilpasset opplæring. De har ikke muligheter til å gjøre store justeringer.

Det er det kun politikeren som har i forhold til budsjettet for de neste årene.

Rektor Berit Mæhle Tuestad vet hva hun ønsker seg til jul.

– Jeg tror politikerne ser hva skolene trenger, derfor er juleønsket mitt en styrking av budsjettet, sier hun.