Rektorer deler ut skolebøker likevel

Opprinnelig sa både Kannikrektoren og flere andre rektorer nei, men nå ber Stavanger kommune rektorene om å dele ut skolebøker.

Stein Endresen og Martin Abrahamsen

Flere elever møtte tirsdag ettermiddag opp på Kannik skole i Stavanger for å få utlevert skolebøkene. Her får Martin Abrahamsen pensum av rektor Stein Endresen.

Foto: Erik Waage / NRK

Skolesjef Eli Gundersen

Eli Gundersen.

Foto: Inger Johanne Stenberg
Lærebøker på Kannik skole i Stavanger

Noen av skolebøkene som lå i gangen på Kannik skole i Stavanger sist uke. På denne skolen er 38 av 40 lærere i streik, og bare noen ganske få klasser får undervisning.

Foto: Kjersti Hetland / NRK

– Vi har avklart med KS at rektor kan dele ut bøker på de skolene det er rektor, sier Eli Gundersen, skolesjef i Stavanger.

Skolesjefen sier nå at hun oppfordrer rektorene på ungdomsskoler i Stavanger til å dele ut bøker.

Mandag skrev NRK om rektor ved stavangerskolen Kannik, Stein Endresen, som tross flere henvendelser fra elever og foreldre, ikke ville dele ut skolebøker til elever som er ramma av lærerstreiken. Bakgrunnen var at utdeling av bøker vanligvis gjøres av lærere, og Endresen ønska ikke å påta seg de streikendes jobb.

Ville ikke overta lærernes oppgaver

Ifølge Endresen var både han og andre rektorer samstemte i beslutninga.

– I en streikesituasjon er det i utgangspunktet slik at ledere ikke skal overta de streikendes oppgaver. Foreløpig har vi valgt, i likhet med de aller fleste andre skoler, å ikke levere ut bøker, sa Endresen, som la ut pensumlista på skolens nettsider i går.

I dag ligger det ei melding om at «elever som ønsker det, kan få utdelt lærebøker», både på Kannik og andre skoler.

Trodde streiken skulle avsluttes

– Jeg regna med at denne streiken kom til å være over i helga, men siden det blir så lenge, blir det riktigere å åpne for dette, sier Endresen til NRK tirsdag.

Han synes det er gledelig at så mange elever ville hente bøker denne ettermiddagen.

– Det vil alltid være ting som skal avgjøres når det er streik. Men nå er det avklart at det er mulig, sier skolesjef Gundersen.

Ikke alle ungdomsskoleelever får

Det er imidlertid ikke alle skoler som har rektor. På fem stavangerskoler er det skolesjefen sjøl om fungerer som rektor, og her kan bokutdeling bli en utfordring, sier Gundersen. Dette gjelder Austbø, Revheim, Tastarustå, Tastaveden og Ullandhaug.

Skolene Gosen, Hinna, Kannik, Kristianslyst, Smiodden og St. Svithun har rektor. 3500 ungdomsskoleelever i Stavanger er berørt av streiken.

Kannik skole

Kannik skole i Stavanger.

Foto: Gunnar Morsund / NRK

I Sandnes, hvor sju ungdomsskoler er berørt av streiken, har både Riska og Øygard lagt ut informasjon om henting av skolebøker på skolenettsidene.

Til sammen over 1100 lærere streiker på videregående skoler og ungdomsskoler i Rogaland, i all hovedsak Sandnes og Stavanger. I hele landet er nesten 8000 lærere i streik, og 100.000 elever er berørt av streiken.

Flere nyheter fra Rogaland