Hopp til innhold

Rekordmange meldte seg ut av kirken i 2015

Nærmere 16.000 personer meldte seg ut av Den norske kirke i fjor.

Stavanger domkirke

Stavanger ligger på fjerdeplassen over bispedømmer i Norge med flest utmeldinger fra statskirken i 2015.

Foto: Mari Friestad / NRK

I hele landet har fjorårets tall for ut- og innmelding i kirken slått nye rekorder.

I 2015 meldte hele 15.886 seg ut, mens 2071 personer meldte seg inn i Den norske kirke på landsbasis i følge de foreløpige tallene.

I Stavanger bispedømme meldte 1743 mennesker seg ut av Den norske kirken i fjor. Det tilsier en økning på 153 prosent av gjennomsnittet fra de forrige ti årene.

Ole Inge Bekkelund, avdelingsdirektør i avdeling for kirkeordning, tror det har å gjøre med fjorårets kirkevalg.

Ole Inge Bekkelund, Kirkerådet

Ole Inge Bekkelund tror kirkevalget er en stor grunn til rekordtallene.

Foto: Julia Loge

– Vi ser at antallet som melder seg ut er betydelig høyere de årene det er kirkevalg. Det har jo sammenheng med at kirken da er mye mer synlig i media, og budskapet som kommer frem der både utfordrer og lokker til seg folk, sier Bekkelund.

Homofili-debatt mulig årsak

Fjorårets kirkevalg fikk mye medieoppmerksomhet, mye på grunn av debatten rundt likekjønnet ekteskap. Stiftsdirektør i Stavanger Bispedømme, Jorunn Kraft Vistnes, er ikke sikker på om dette er grunnen til tallene.

– Det kan vi jo ikke vite, men det er klart at kirkemøtets behandling av dette med likekjønnet ekteskap kan nok ha vært en mulig grunn. Det så vi jo også på at valgdeltagelsen ved kirkevalget var høyere, men om det var akkurat den saken eller andre ting vet vi heller ikke. Men det nok grunn til å anta det, sier Kraft Visnes.

Ikke sammenheng med Human-etisk forbund

Jens Brun Pedersen

Jens Brun-Pedersen fra Human-etisk forbund ville ikke spekulere for mye i tallene til kirken.

Foto: Human-Etisk Forbund

Man skulle kanskje tro at mange av de som forlot kirken meldte seg inn i Human-etisk forbund i stedet. Jens Brun-Pedersen, pressekontakt i forbundet, har ikke sett noen sammenheng.

– Tallene våre viser en liten vekst som vi pleier å ha hvert år, men vi kan ikke se noe sammenheng mellom kirkens tall og våre, sier Brun-Pedersen.

Han tror også at rekordtallene kan ha noe å gjøre med homofili-debatten.

– Kirken har jo rekord i både antall innmeldte og utmeldte, og det har nok en sammenheng med konflikten mellom den konservative og liberale siden i forhold til homofili. Man har nok de som mener det har blitt for liberalt, og de som syns det er for konservativt. Det går begge veier tror jeg, sier Brun-Pedersen.

Enklere å melde seg ut

En annen faktor som trolig har spilt inn på økningen, er at det i 2015 ble mye lettere å melde seg ut. I 2015 kom det nemlig en app, «Utmelding.no», der du skriver på et ark at du vil melde deg ut, tar bilde av arket, også sendes bildet på e-post til kirkerådet gjennom appen.

Erling Løken Andersen og appen

Grunnleggeren av «Utmelding.no», Erling Løken Andersen, spår at enda flere vil benytte seg av appen i det kommende året.

Foto: Utmelding.no

– I 2015 var det over 20.000 mennesker som brukte vår app. Vi anslår at cirka 75-80% av disse endte opp med å sende en utmelding til sitt lokale menighetsråd via vår app, sier grunnlegger av appen, Erling Løken Andersen.

Diagram- utmeldinger av Den norske kirke i Stavanger bispedømme

Slik ser utviklingen ut i Stavanger bispedømme for de siste elleve årene.

Foto: NRK

Ole Inge Bekkelund i avdelingen for kirkeordning, tror ikke disse tallene er helt korrekte.

– Jeg tror nok ikke det var så mange som han oppgir. Men det kan jo også ha en sammenheng med at mange av de henvendelsene vi har fått via denne appen har vært umulig å lese. Dermed ikke blir gjort noe med av oss, forklarer Bekkelund.

Han har ellers ingen tanker omkring den nye appen, men syns det er synd med det høye utmeldingstallet.

– Det er klart at det er trist med så mange utmeldinger. Samtidig er jo Norge et flott land med religionsfrihet, der hvor alle har rett til å velge trossamfunn, sier Bekkelund.