Har tatt imot rekordmange voldsutsatte

Oljekrise, flyktningstrøm og bedre oppfølging har gitt krisesentrene nok å gjøre. I Stavanger var det rekordmange som søkte hjelp.

Monica Velde Viste hos krisesenteret i Stavanger

Monica Velde Viste har tatt imot rekordmange voldsutsatte i 2016. Men selv om det er en rekord med bismak, så viser pågangen at hjelpeapparatet fungerer, sier hun.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

– Det ble veldig travelt i fjor. Vi har hatt rekordmange som har bodd her, og rekordmange som har vært innom for å få råd uten at de trenger å bo her, sier daglig leder ved Krisesenteret i Stavanger, Monica Velde Viste.

Hun nevner blant annet tøffe økonomiske tider og flyktningstrømmen som to av årsakene til at så mange har oppsøkt senteret. Og selv om krisesenterrekorder ofte er rekorder med en bismak, velger hun å se det positive i den store pågangen.

– Vi vet at hjelpeapparatet har mye fokus på vold i nære relasjoner, så at de fanger opp flere som trenger hjelp, gjør at totalen blir stor.

Blant annet har Politidirektoratets SARA-prosjekt gjort at tidlig og tett oppfølging i familievoldssaker har blir prioritert rundt om i landet.

Stor pågang landet over

Det er stor pågang hos krisesentrene over hele landet, og de siste nasjonale tallene viser at 1918 personer bodde på krisesenter i 2015.

Helt ferske tall fra Stavanger viser at 198 damer som hadde med seg over 100 barn, og 27 menn bodde på senteret i kortere eller lengre perioder i 2016. I tillegg var over 800 personer innom senteret på enkeltbesøk for å be om råd.

Forrige rekord i kommunen når det gjelder kvinner var i 2013, da var det 178 kvinner som bodde her. Det er en økning på 20 kvinner fra 2013 til 2016. At nettopp Stavanger opplever en slik økning har blant annet oljekrisen fått en del av skylden for.

Også lenger nord er økningen påfallende når det gjelder dagbesøk.

– Vi har hatt en voldsom økning i dagbesøk. I fjor hadde vi omkring 300 besøk, mot rundt 100 året før, sier daglig leder ved Krisesenter Vest IKS, Britt hælen Aasbø.

Hun peker på at tilbudet har blitt bedre kjent, og at det virker som om terskelen har blitt lavere for å komme og spørre om hjelp.

– Alltid plass

Velde understreker likevel at det alltid er plass til dem som trenger hjelp.

– Det er viktig for oss å formidle at det alltid er plass. Trenger du hjelp kan du alltid komme.

Nå krysser hun, som flere, fingrene for at den økonomiske situasjonen bedrer seg i området.

– Vi er spente på 2017. Vi håper de økonomiske pilene peker oppover, for vi vet at går det godt i samfunnet for øvrig, så går det også bedre hjemme hos folk, avslutter Viste.