Regnet med 800 millioner i bompenger – tjente bare inn halvparten

Da de nye bomstasjonene på Nord-Jæren ble innført i oktober i fjor, trodde styringsgruppen at inntektene ville være på nesten 140 millioner kroner i måneden. Slik har det ikke blitt.

Bomstasjon ved Stavanger universitetssjukehus

Bomstasjonene på Nord-Jæren i Rogaland tjener ikke inn nok penger til å finansiere alle planlagte prosjekter de neste 15 årene.

Foto: Øystein Otterdal / NRK

– Jeg ser at det er store variasjoner sammenlignet med det som var forutsatt. Det er viktig å følge dette nøye, sier fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF).

Solveig Ege Tengesdal, fylkesordfører i Rogaland (KrF)

Fylkesordfører i Rogaland, Solveig Ege Tengesdal (KrF), vil vente et år med å konkludere med noe nytt.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Inntektene var beregnet til 822 millioner kroner det første halvåret. Men ferske tall viser en betydelig lavere inntjening fra bomstasjonene på Nord-Jæren i Rogaland.

Fra 1. oktober til og med mars har inntjeningen vært på nesten halvparten så mye. Nemlig kun 425 millioner kroner.

– Det er lagt til grunn at det skal være ett års drift før vi evaluerer og konkluderer med hvilke endringer som må gjøres. Det forholder jeg meg til, sier Tengesdal.

Til tross for anbefalingen om å vente ett år, sier Tengesdal at styringsgruppen likevel må tilpasse kostnadsnivået på prosjektene i Bymiljøpakken til inntektene fra bomstasjonene.

Hun legger til at de også prøver å få til en lokal enighet om endringer av hvor pengene skal komme fra.

For mange elbiler på veiene

Sandnes-ordfører Stanley Wirak (Ap) er oppgitt over det han omtaler som en svikt i forutsetningene for bomstasjonene.

Han mener at feilberegningen kan skyldes en rekke ting. Blant annet trekker han frem økningen i antallet elbiler på veiene.

Ordfører Stanley Wirak (Ap)

Ordfører i Sandnes kommune, Stanley Wirak (Ap), mener løsningen er å innføre halv takst for elbiler som passerer bomstasjonene.

Foto: Thomas Ystrøm / NRK

– Forutsetningen var på fem prosent, og nå er vi oppe i nesten 16 prosent. Det er bare et tidsspørsmål før vi når 20 og kanskje 30 prosent elbiler, sier Wirak.

Elbilene har gratis passering, og bidrar derfor ikke til noen penger i kassa. I tillegg har døgntrafikken gått ned, samtidig som rushtidsavgiften ikke har sørget for nok inntekter.

– Nå får vi inn cirka 15 millioner i måneden på rushtidsavgift. Det er halvparten av anslaget på rundt 30 millioner. Folk tilpasser seg, kjører mindre og kjører før rushtiden.

Fire av fem lokale parter er enige om et kompromiss der rushtidsavgiften halveres, mot at elbiler må betale halv takst i bomstasjonene.

For at dette skal skje, må derimot alle parter være enige.

– Dette er svært kritikkverdig

Frode Myrhol i protestpartiet «Folkeaksjonen Nei til mer bompenger» er svært kritisk til arbeidet som har blitt lagt ned i forbindelse med beregningen av inntekter.

Frode Myrhol frå Folkeaksjonen nei til mer bompenger

Frode Myrhol i protestpartiet Folkeaksjonen Nei til mer bompenger er kritisk til forarbeidet som har blitt gjort.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

– Samferdselsdepartementet brukte et år på å utrede og kvalitetssikre tallene. Det er kritikkverdig og rart at de har bommet såpass mye, sier Myrhol.

Han mener planleggingen har vært dårlig, og det har blitt tatt utgangspunkt i urealistiske tall.

– Staten må på banen og finansiere mer av dette nå. Innbyggerne i Stavanger og omegn fortjener at staten tar deler av regningen. I tillegg må styringsgruppen forsøke å redusere utgifter på prosjektene i pakken, sier Myrhol.