Regjeringens somling koster kreftsyke Ingvar hundretusener

Fosterfaren Ingvar Hafver må betale tilbake 140.000 kroner fordi regjeringen bruker for lang tid på å innføre en overgangsordning. Det er bare kort tid siden et enstemmig storting ba om at ordningen innføres snarest.

Kreftsyke Ingvar Hafver

Ingvar Hafver og kona Torill traff NRK hjemme på Lye for første gang i desember.

Foto: Eirik Gjesdal

– Økonomien er rimelig stram for å si det sånn. Det er så vidt vi holder hodet over vannet. Vi må prioritere regninger, og ta det andre etter hvert.

Dette er regningen han måtte ta lån for å betale.

Dette er regningen han måtte ta lån for å betale.

Foto: Privat

Det er spesielt en regning Ingvar Hafver må prioritere: på 140.000 kroner.

NRK har de siste månedene fortalt om den kreftsyke fosterfaren som ikke får arbeidsavklaringspenger fordi han får lønn for å være fosterfar. I tillegg fikk han krav om å betale tilbake nesten 300.000 kroner han hadde fått utbetalt feil av Nav.

Mange reagerte på saken, og i mai ble det vedtatt på Stortinget at det skulle innføres en overgangsordning som gjorde at fosterforeldre skulle slippe denne belastningen til et nytt regelverk var på plass.

Flagg

Ingvar Hafver jublet for vedtaket om ny overgangsordning. Nå har jubelen stilnet. Denne reportasjen ble laget da det ble klart at det ville bli flertall for en ny ordning.

Jærbuen heiste flagget da NRK traff han for en måned siden. Men så:

– Vi har funnet ut at de vil ikke gjøre noen endring før det får det inn i neste års statsbudsjett, sier Hafver.

Måtte ta opp lån

Det får følger for familien.

Kirsti Bergstø

- Uakseptabelt at fosterforeldre mister rettigheter når de blir syke, mener SV-nestleder Kirsti Bergstø.

Foto: Carl-Gøran Larsson / NRK

Nav har etter hvert halvert kravet fordi de erkjenner å ha gjort en for dårlig jobb med opplyse Hafver om rettighetene hans. Men 140.000 er også mye penger.

– Vi har måttet ta opp lån for å betale, sier Hafver. I tillegg mister han flere måneder med arbeidsavklaringspenger som han kunne fått rett til med overgangsordningen.
Jærbuen skjønner ikke hvorfor det tar så lang tid å få på plass ordningen. Og det gjør ikke flere av partiene på Stortinget heller.

– Det er fullstendig uakseptabelt at fosterforeldre skal miste trygdeytelser fordi de mister jobben eller mister helsa, sier nestleder i SV, Kirsti Bergstø.

– Det er helt avgjørende at vi får på plass en overgangsordning. Det har Stortinget gitt tydelig beskjed om, og her har statsråden å ordne opp, sier Sveinung Rotevatn fra Venstre.

– Burde gått fortere

Sveinung Rotevatn

Venstre fremmet forslaget om overgangsordning. Nå blir det ikke innføring før til neste år. Sveinung Rotevatn mener det tar for lang tid.

Foto: Erlend Blaalid Oldeide / NRK

Også Lise Christoffersen fra Arbeiderpartiet har sendt et skriftlig spørsmål til arbeids- og sosialministeren om hvorfor ting tar så lang tid. Svaret var at ordningen krever regelendringer og penger, og det kan ikke ordnes før neste statsbudsjett. Det mener SV og Venstre er feil.

– Dette trenger ingen lovendring. Stortinget har gitt marsjordren, her er det bare å sette i gang, sier Bergstø.

– Den begrunnelsen holder ikke. Det er satt av penger til godtgjørelse for fosterforeldre. Det er ikke noe tak på det, sier Rotevatn.

Regjeringen på sin side at det må ta tid for å få innført overgangsordningen.

– Vi kommer til presentere forslaget i statsbudsjettet som legges frem i oktober, sier statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke (H).

Morten Bakke

Statssekretær i Arbeids- og sosialdepartementet, Morten Bakke (H).

Foto: Jan Richard Kjelstrup / ASD

– Dette har vært en ordning som har vært lenge over skiftende regjeringer. Vi er den regjeringen som tar tak i dette, og må gjøre det skikkelig sånn at ordningen står seg over tid.
Men for Ingvar Hafver er det liten trøst. Nå blir det en sommer med dårlig råd for jærbuen og familien.

– Dette året blir det ingenting for å si det sånn.