Nytt veiselskap skal trolig bygge ny E39

Regjeringen lanserer tirsdag et nytt veiselskap, som skal sørge for at veiutbygging i Norge blir bedre planlagt, billigere og mer effektivt gjennomført. Et av de første prosjektene blir trolig E39 mellom Ålgård og Kristiansand.

Ketil Solvik-Olsen

Regjeringen, med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen lanserer tirsdag et nytt veiselskap.

Foto: Arild Eskeland / NRK

Regjeringen, med samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen (Frp) i spissen, og støttepartiene inviterer til pressekonferanse i Stortinget tirsdag formiddag, ifølge en pressemelding fra Høyres stortingsgruppe. Der vil de lansere det nye veiselskapet som skal sette ut i livet Høyres og Fremskrittspartiets kongstanke om offentlig-privat samarbeid (OPS) i veisektoren, ifølge NRK.

E39, motorveien

Alt tyder på at den nye selskapet skal stå for jobben med å bygge ut E39 sørover rra Ålgård mot Kristiansand.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Alt tyder på at den nye selskapet skal stå for jobben med å bygge ut E39 sørover rra Ålgård mot Kristiansand. Det er innkalt til pressekonferanse i Kristiansand, og Høyre har invitert til kakespising på rasteplass ved E39 på Ålgård

– Hensikten er å framskynde veibyggingen og fjerne bommer, sa Solvik-Olsen til NTB under et intervju i fjor om mulighetene for på etablere selskaper som skal drive med planlegging og utbygging av vei og jernbane.

Veiselskapet får ansvar for å planlegge enkeltprosjekter, men også lengre veistrekninger.

OPS innebærer at private selskaper står ansvarlig for å få på plass finansiering, gjennomføre utbygging og vedlikeholde veiprosjekter. Staten er ansvarlig for å nedbetale gjelden når prosjektene er ferdigstilt.

Regjeringen har også en ambisjon om å redusere antall bomselskaper kraftig, fra dagens 80 til 3. Det er ment å skulle enten gi mindre byråkrati og administrasjon, og dermed enten lavere bomsatser eller raskere nedbetaling av veiene.