Hopp til innhold

Regjeringen vil sikre norske arbeidsplasser på sjøen

Regjeringen mener at tilskudd til rederiene skal styrke norsk skipsfart. Sjømannsorganisasjonene er ikke fornøyd. De vil utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Nye reglar for norske sjøfolk
Foto: Sølve Rydland / NRK

– Nå blir det en stor satsing på nettolønnsordningen, som styrkes og lovfestes.

Det sier stortingsrepresentant Arve Kambe (H) i forbindelse med at regjeringen lanserer sin maritime strategi «Maritime muligheter – blå vekst for grønn fremtid», som ble presentert fredag.

Arve Kambe fnyser av kritikken.

Arve Kambe (H) mener at regjeringens nye maritime strategi vil sikre arbeidsplasser på kysten.

Foto: Thomas Halleland / NRK

Nettolønnsordningen innebærer at rederiene mottar refusjon tilsvarende summen av innbetalt inntektsskatt, trygdeavgift og arbeidsgiveravgift for mannskap innenfor ordningen.

Les også: – Vi må ta vare på våre sjøfolk

Les også: Skipsfarten skal bli miljøvennlig

Refusjoner og tilskudd

Dette er ordningene innenfor nettolønn og refusjon som regjeringen mener skal styrke norsk skipsfart:

  • Regjeringen forslår å oppheve grensen for maksimal utbetaling i tilskuddsordningen for NOR-skip i kystfart og utenriksfart, og for kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Seilskip over 498 bruttotonn får en tilsvarende tilskuddsordning som kystruten Bergen-Kirkenes.
  • Regjeringen vil etablere en tilskuddsordning tilpasset NIS, som erstatter dagens refusjonsordning med tilskudd fra første sjømann.
  • I tillegg foreslås tilskuddsordninger for konstruksjonsskip og utenriksferger i NIS

Norske vilkår i norske farvann

– Vi lurer på om regjeringen mener at kampen mot det vi mener er sosial dumping skal stanse i fjæresteinene.

Det sier leder i Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen til NRK.

Johnny Hansen i Sjømannsforbundet

Lederen i Norsk Sjømannsforbund Johnny Hansen kritiserer regjeringen for manglende vilje til å utrede norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Foto: Kai Jacobsen

Organisasjonene som representerer norske sjøfolk, sjømannsforbundet, Det norske maskinistforbund og Norsk sjøoffisersforbund er frustrerte over at regjeringen ikke følger opp flertallet i et offentlig utvalg som ba om en utredning av mulighetene for å kunne stille krav til norske lønns- og arbeidsvilkår i norske farvann.

Les også: Hundrevis av Color Line-ansatte kan miste jobben

Les også:

– Vi er heller ikke tilhenger av ordninger som er proteksjonistiske eller på annen måte stenger aktører fra andre land ute. Vi er imidlertid tilhengere av at norske sjøfolk, på samme måte som norske rederier, skal kunne konkurrere på like vilkår som utenlandske i norske farvann, heter det i en felles uttalelse fra de tre sjømannsorganisasjonene.

Tror på innflagging

Arve Kambe mener meldingen inneholder flere gode nyheter for skipsfartsnæringen.

– Vi myker opp fartsområdebegreningene i Norsk internasjonalt skipsregister (NIS), slik at de skipene i Norge som i dag er på kystfart får anledning til å bruke norsk flagg. Det vil forhåpentlig føre til ganske stor innflagging fra utenlandske skipsregistre til norske.

Les også: Sikre på å bli enige om nettolønn for sjøfolk

Les også: Regjeringen vil beholde norsk mannskap

Regjeringen foreslår en begrenset åpning for utenriksferger med ruter til havner utenfor Norden, NIS-skip som driver frakt mellom norske og europeiske havner og konstruksjonsskip i NIS på norsk sokkel.

Kambe mener at disse tiltakene bidrar til å sikre arbeidsplasser på kysten.

Lars Peder Solstad, president i Norges Rederiforbund, er godt fornøyd med regjeringens nye maritime strategi.

– Mitt inntrykk så langt er at dette ser veldig bra ut. Det er en offensiv maritim strategi. Mye av det som er foreslått i det såkalte fartsområdeutvalget er ivaretatt, og det er veldig bra, mener Solstad.