Tajik (Ap): – De som står svakt, risikerer å stå enda svakere

Regjeringen foreslår å kutte i flere sentrale arbeidsmarkedstiltak – blant annet 300 millioner kroner i bevilgninger til dagpenger.

Hadia Tajik

Nestleder i Ap, Hadia Tajik, mener regjerings forslag til statsbudsjett vil gå ut over dem som står utenfor arbeidslivet.

Foto: Vegard Wivestad Grøtt / NTB scanpix

– De som står svakt, risikerer å stå ennå svakere hvis dette budsjettet blir en realitet, sier nestleder i Ap, Hadia Tajik til NRK.

Hun reagerer på at regjeringen foreslår kutt i bevilgningene til flere sentrale arbeidslivstiltak.

I revidert budsjett for 2017 ble det satt av 52 millioner kroner til særskilt satsing på tiltak mot langtidsledighet. Bakgrunnen var at antallet langtidsledige har økt det siste året.

Torstein Tvedt Solberg

Torstein Tvedt Solberg (Ap), stortingsrepresentant for Rogaland.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Regjeringen viderefører tiltaket med særskilt satsing, men vil kutte beløpet til 37,2 millioner i budsjettforslaget for 2018.

– Man viderefører ting fra tidligere budsjetter, men kommer ikke med nye krafttak rettet inn mot grupper som står utenfor arbeidslivet – grupper som blir stadig større.

Videre vil regjeringen kutte i antallet plasser på arbeidsmarkedstiltak for ledige fra 17.000 i 2017 til 15.000 i 2018.

– Det må gjøres langt mer for å få ungdomsledigheten ned og hjelpe langtidsledige tilbake i jobb, sier stortingsrepresentant fra Rogaland, Torstein Tvedt Solberg (Ap).

Kutter i dagpenger

Regjeringen foreslår også å kutte i bevilgningen til dagpenger med cirka 305 millioner kroner. Den samlete bevilgningen til dagpenger vil i 2018 da ende på drøye 13 milliarder kroner.

Hovedformålet med dagpengeordningen er å gi kompensasjon i en begrenset periode til folk som mister jobben.

Tidligere måtte man ha tjent opptil 1,5 ganger folketrygdens grunnbeløp (som tilsvarer 1 G, eller 93.634 kroner) i løpet av siste år, eller til sammen 3 G i løpet av de siste tre avsluttede kalenderårene, for å ha rett til dagpenger.

Nå vil regjeringen stramme inn reglene slik at man må ha tjent minst 1 G i løpet av siste år for å kvalifisere for arbeidsløshetstrygd. Har man tjent penger for to år siden, hjelper altså ikke det lenger.

Videre vil regjeringen at kravet til geografisk og yrkesmessig mobilitet skal håndheves konsekvent. Det betyr at arbeidsledige må være villige til å flytte dit jobben er, om det så betyr en ulempe privat.

Gode grunner

Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) kaller kritikken forutsigbar og mener det er gode grunner til å stramme inn.

Anniken Hauglie

Arbeidsledigheten er nedadstigende i Norge. Dette er grunnen til at Arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) foreslår omfattende kutt i dagpenger, tiltak for langtidsledige og tiltaksplasser.

Foto: Torstein Bøe / NTB scanpix

– I en tid hvor det nå går bedre, hvor ledigheten går ned i hele landet, veksten går opp og bedrifter melder om behov for å ansette flere over hele landet, er det rimelig opplagt at man kan nedjustere antallet tiltaksplasser noe, sier hun.

Ministeren er derimot bestemt på satsingen på dem som har vært ledig lengst er helt nødvendig for å unngå at folk blir gående ledig etter at arbeidsmarkedet har bedret seg. Forsterket oppfølging for dem som har om lag seks måneder igjen av dagpengeperioden skal bidra til å unngå det.

– Innsatsen for dem som har vært ledige lengst og som står i fare for å gå ut dagpengeperioden fortsetter med full styrke og det er ingen nedtrapping. Innsatsen videreføres på akkurat samme nivå som vi la opp til i revidert budsjett i mai. Men tiltaksnivået generelt sett blir redusert noe som følge av at arbeidsmarkedet er i bedring, sier Hauglie.

– Fin balanse

Når det gjelder dagpengeordningen mener Hauglie regjeringen har funnet en fin balanse.

– Vi er opptatt av å fjerne terskler som hindrer folk i å komme seg i jobb og å sørge for å stramme inn arbeidslinjen ytterligere ved å stimulere folk til sterkere tilknytning til arbeidslivet, sier Hauglie.

Flere nyheter fra Rogaland