Regjeringen ber oljeindustrien komme med sine favoritt-leteområder

Regjeringen starter nå opp den 24. konsesjonsrunden. – Mange av områdene som vil være aktuelle ligger utenfor kysten av Nord-Norge, sier oljeministeren.

Statsmininster Erna Solberg om oppstart av den 24. konsesjonsrunden.

– Vi er opptatt av å få opp leteaktiviteten, sier statsminister Erna Solberg.

– Dette er en gledens dag, sier oljeminister Tord Lien under dagens pressekonferanse i forbindelse med ONS.

Der ble det klart at regjeringen nå starter opp den 24. konsesjonsrunden.

– Nå ber vi industrien om å nominere hvilke arealer de er mest interessert i. På den måten får vi oversikt over hvilke andre deler av de åpne områdene på norsk sokkel som oljeselskapene ønsker å lete på. Det styrker vår mulighet til å bidra til å skape størst mulige verdier basert på de store energiressursene vi har igjen på norsk sokkel, sier Lien.

Selskapene kan nominere blokker over hele sokkelen, men betingelsen er at områdene er åpnet for turnusvirksomhet og ikke er en del av de forhåndsdefinerte områdene.

Tord Lien

– Dette er en gledens dag, sier oljeminister Tord Lien i dag.

Foto: Rebecca Bjerga

Kysten av Nord-Norge

Ifølge oljeministeren ligger veldig mange av disse åpne områdene som i praksis vil være aktuelle utenfor kysten av Nord-Norge.

– Per i dag kan vi ikke si nøyaktig hvilke områder dette gjelder. Når selskapene har gjennomført sine nominasjoner vil vi fra myndighetene sin side gjøre våre vurderinger om hva som bør tildeles, sier Lien.

– Det viktigste vi fra regjeringen sin side kan gjøre er å opprettholde forutsigbare og stabile rammer. En helt sentral del av disse rammene er nettopp å tildele industrien tilgang til nytt areal. Det skaper grunnlag for titusenvis av lønnsomme arbeidsplasser. Også i årene som ligger framfor oss, sier han.

Planen er å utlyse den 24.-runden før sommeren 2017, og å tildele arealene før sommeren 2018.

Oljeministeren presiserer at all petroleumsvirksomhet i Norge skjer under de strengeste krav til helse, miljø og sikkerhet.

– Vi legger stor vekt på god sameksistens med andre brukere av våre havområder. Dette vil selvfølgelig også gjelde for de områdene som skal tildeles under den 24.-runden. Kan ikke industrien dokumentere at aktiviteten vil gjennomføres forsvarlig vil de heller ikke få lov til å gjennomføre det. Det gjelder i Nordsjøen, og det gjelder i Barentshavet, sier han.

Framtidshåp

– Det er viktig for industrien å se at vi leverer nye områder, nye muligheter, og at det vil være nye leteområder, sier statsminister Erna Solberg, og fortsetter:

– Selv om vi nå har høy aktivitet på grunn av Johan Sverdrup-feltet og vi er blitt mer konkurransedyktige, så er det klart at tilgang på nytt areal er viktig for leteaktiviteten fremover og det å skape gode signaler på at vi fortsetter å øke tempoet på denne type aktivitet.

Jubel i bransjen

– Ny konsesjonsrunde er veldig bra. Næringen har hatt noen tøffe år og trenger nye leteområder for å få gang på leteindustrien, sier IKM-sjef Ståle Kyllingstad.

SAKEN OPPDATERES