REFSES FOR MANGLENDE SIKKERHET:

De ansatte, som bunkret LNG på Fjord Lines ferje M/S Bergensfjord 9. mai i år, hadde ikke nødvendig kompetanse eller opplæring til å utføre jobben på en forsvarlig måte. Det viser en tilsynsrapport som Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap har offentliggjort.