Refses for manglende sikkerhet

Konklusjonen etter LNG-lekkasjen er klar: De ansatte i Skangass hadde ikke nok kompetanse til å bunkre LNG til Fjord Lines ferje M/S Bergensfjord på en forsvarlig måte.

MS stavangerfjord

Lekkasjen skjedde 9. mai i arbeidet med å bunkre LNG på en av Fjord Lines ferjer.

Det var 9. mai i år at 130 kilo nedkjølt naturgass lekket ut under bunkring av danskebåten i Risavika.

Samtidig med bunkringen ble det utført en test av stabilitetssystemet til MS ”Bergensfjord” som resulterte i en stor ytre påkjenning på slangen og koblingen til bunkringsstasjonen om bord i ferjen.

Halvannen måned senere, 24. juni, var Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap (DSB) på særskilt tilsyn i Risavika for å granske prosedyrene.

Rapporten etter dette tilsynet er nå klar og peker på flere avvik.

Vi har et godt samarbeid, og er sikre på at Skangass utfører arbeidet sitt på en god måte...

Ingvald Fardal, Fjord Line
  • Systemet ESD (Emergency Shut Down) virket ikke som forutsatt. Dette førte til at å stenge ned bunkringsoperasjonen tok lang tid.
  • De ansatte hadde ikke nødvendig kompetanse, eller hadde ikke fått god nok opplæring, til å utføre arbeidsoppgavene på en forsvarlig måte.
  • Det er ikke dokumentert at risikoen var vurdert før kranen som skulle løfte bunkringsslangen ble tatt i bruk for å ordne koblingen der lekkasjen oppstod.
  • Brannvesenet ble ikke varslet

Frist denne uka

Avdelingsdirektør i DSB, Torill Tanberg, ser svært alvorlig på hendelsen.

– DSB ser alvorlig på at ESD-systemet ikke virket som forutsatt, og at nedstengningen av bunkringsoperasjonen tok for lang tid, sier hun.

– Vi vil følge opp at dette og de øvrige avvikene er rettet opp og har gitt virksomheten en svært kort frist. Allerede denne uken må Risavika LNG Production bekrefte at alle avvik er lukket, legger hun til.

Nye prosedyrer

Hendelsen medførte ingen skade på personell eller utstyr, verken for Skangass eller Fjord Line.

– Skangass vil selvsagt innføre alle pålegg og krav til forbedringer, i tillegg til egne tiltak som allerede er iverksatt. Et nært samarbeid med Fjord Line bidrar til at forbedringstiltak og prosedyrer også er samstemte mellom skip og land, sier Tor Morten Osmundsen, administrerende direktør i Skangass.

Risavika havn

Allerede denne uken må Risavika LNG Production bekrefte at alle avvik er lukket, krever DSB.

Foto: Google Maps

Erfaringen fra hendelsen skal også anvendes for å forbedre all annen bunkringsvirksomhet i Skangass.

– Skangass og Fjord Line vil i samarbeid med blant annet nødetatene gjennomføre relevante og realistiske øvelser knyttet til hendelser ved bunkringsoperasjonen. Gjennom trening på utstyr, kommunikasjon og beredskap lærer vi, og vi blir bedre forberedt til å takle uventede hendelser, understreker Osmundsen.

Roser samarbeidet med Skangass

Det er ingen brudd på prosedyrene i Fjord Line. Men selskapet har nå fått nye rutiner å forholde seg til, sammen med Skangass.

– Vi er opptatt av å ha sikkerhet i høysete. Å stimulere de ansatte til å rapportere avvik er også viktig for oss, sier Ingvald Fardal, administrerende direktør i Fjord Line.

Han ville helst vært hendelsen foruten, men mener både Fjord Line og Skangass har lært mye av episoden.

– Vi har et godt samarbeid, og vi er sikre på at Skangass utfører arbeidet sitt på en god måte, sier han.