NRK Meny
Normal

Refleksbanken

Hvor bør det deles ut refleks og hvem vil gjøre det? Meld fra til rogaland@nrk.no, så havner ditt område eller din bedrift i refleksbanken.

Refleksaksjonen «Alle skal få, alle skal bli sett» startet på fredag da næringslivet, frivillige organisasjoner og enkeltpersoner stilte opp og delte ut tusenvis av reflekser i Rogaland. Aksjonen startet som en reaksjon på at syv personer ble skadet i trafikken i morgenrushet i Sør-Rogaland mandag 6. januar.

Ønsker om refleks:

Barneskolene på Hundvåg: Ønsker at det deles refleks ved Hundvåg Barneskole, på Hundvåg. Mange barn fra 1-7 klasse som går uten refleks. Dette er sikkert en ulempe på de andre skolene på Hundvåg også. (Skeie barneskole, Lunde 1-10 skole, Roaldsøy Skole og Buøy skole + Austbø Ungdomsskole.) Stort behov. Hilsen Beth Gulbrandsen.

Varhaug: Jeg mener at alle gående og syklende på Varhaug må få refleks, fordi 90% har ikke, og det er dårlig belyst. Mvh Christine Kvernes.

Forus Vest: Refleksjonen bør stille på Forus Vest, hvor det er svært mørkt på mange veier/fortau/gangveger. Foreslår fra Statoils kontor i Vassbotnen og videre over kollektivbrua. Her er det mange som lever farlig uten refleks. Roper til folk hver dag jeg sykler til jobb mellom 0730 og 08. Mvh Torbjørn Vangsnes.

BÅDEOG kafeen i Sandnes: Jeg mener BÅDEOG kafeen i Sandnes. Oalsgata 2. er et bra sted å dele ut refleks. Hilsen Jan Byberg i Bethaniastiftelsen.

Misjonsveien: Foreslår å dele ut på Misjonsveien, gjerne også til bilister fx i lyskrysset! Veien er skolevei (Kampen skole) og deler av den, bl.a et fotgjengerfelt i "vestre" ende har vært totalt mørlagt siden stormen av desember. LYSE har ikke klart å få fortgang i reparasjoner, de melder om at det ventes på entreprenør for gravearbeid samt "prosedyrer". Deler man refleks ut til bilister også får man fokus blandt dem på at veien er mørklagt og det er økt risiko for dem som bruker skoleveien daglig. Hilsen Marianne Sande.

Skeiene ungdomsskole i Sandnes: Vi har snakket mye om refleksbruk på skolen i det siste. Jeg ser når jeg kjører til jobb at det er vanskelig å se alle de mørke personene langs veien. Så vi vil gjerne kobles opp mot noen refleksgivere :-) Hilsen Liv Oddrun Foss, (lærer).

Breiavatnet: Del ut refleks på bussholdeplassen langs Breiavatnet. Folk er kolsvarte i mørke klær. Ingen refleks.
Jeg stemmer for refleksutdeling ved bussstoppene foran Næringslivetshus og Breiavannet. Samt ved jernbanestasjonen.

Byfjord skole: Jeg synes dere bør dele ut reflekse på Byfjord skole fordi det er ikke mange som har det.

Karmøy: Kjører ofte mellom Sandhåland-Haugesund ca 3,5mil. Bare flaks som gjør at alle mørkkledde uten refleks som i tillegg krysser fv 47 over Karmøy klarer seg! Mvh Eivind.

UiS: Del ut reflekser til studentene på universitetet i Stavanger. De er lite opplyste.

Utdeling av refleks:

Vil din bedrift være med å dele ut refleks? Meld fra til rogaland@nrk.no.

Rogaland KrF vil dele ut reflekser neste uke. Kanskje det er flere politiske partier som vil være med? Hilsen Per Kåre Foss, leder av trafikksikkerhetsutvalget i Rogaland Fylkeskommune, og påtroppende fylkesleder i partiet.

Museum Stavanger ønsker å støtte denne aksjonen ved å dele ut reflekser til besøkende på museene våre. Hilsen kommunikasjonssjef Lene Berge Førland.

Tirsdag 21. Januar skal Centrica, Dong og DNV GL arrangere en reflekskampanje i Løkkeveien i Stavanger, der hensikten er å skape oppmerksomhet rundt trafikksikkerhet, refleksbruk og å få flere til å ta viktige forhåndsregler for å gjøre reisen til jobb tryggere. Vi vet vi tar kontakt i siste liten, men vi lurer både på om dere har mulighet med å hjelpe oss med litt oppdatert statistikk vedrørende trafikk-sikkerheten i Stavanger og refleksbruk. I tillegg lurer vi på om dette er en kampanje dere kunne tenke dere å delta på? Refleksutdelingen vil skje i tidsrommet 7 – 8.30, tirsdag 21. Januar og det vil være mellom 20 og 30 personer fra de tre selskapene til stede for å dele ut reflekser. I tillegg vil muligens representater for kommunen delta.

I dag har bedrifter i heile fylket delt ut refkleksar etter at NRK Rogaland sette i gang en refleksaksjon i morges.
Alle skal få.-for alle skal bli sett var mottoet for aksjonen.

ARKIVVIDEO: (10.01.14) Fredag startet den store refleksaksjonen til NRK Rogaland.