Referatforbud for Toskas mor

Nokas-dommer Daniel Lunde la ned referatforbud under vitneforklaringen til David Toskas mor.

David Toska
Foto: Lise Åserud, Åserud, Lise

David Toskas mor forklarer seg nå i ankesaken på Forus, men innholdet i denne forklaringen kan du ikke lese om her.

I likhet med i tingretten, la nemlig dommeren i lagmannsretten ned referatforbud under forklaringen i dag.

Det var David Toskas forsvarer Øystein Storrvik som begjærte et slikt forbud - som var et krav fra Toskas mor hvis hun i det hele tatt skulle forklare seg for retten.

Som nær slektning av en av de tiltalte, har hun i utgangspunktet ingen plikt til å forklare seg.

Toskas mor er Storrviks eneste vitne i kampen for å unngå forvaring for sin klient.

Aktoratet motsatte seg begjæringen om referatforbud, men et flertall av dommerne støttet advokat Storrviks krav.

Det er ikke lagt ned referatforbud for noen andre vitner i Nokas-saken.