Redusert framkome på E39

Etter ein kjedekollisjon med tre bilar på Askjebrua på E39 på Sokn melder politiet at det er redusert framkome på staden. Det har vore ekstremt glatt, men nå er strøbilar i gang med saltinga.