900 færre biler passerer Forus hver dag

For første gang siden målingene startet i 2004 går trafikken ned på E39 gjennom Forus. Nedgangen gjelder også de fleste andre målepunktene på Nord-Jæren.

Bomringen på Forus

For første gang siden målingene startet i 2004 går trafikken ned på E39 gjennom Forus.

Foto: Bjørn Grimen / NRK

– Vi vet av erfaring at konjunkturnedganger gir også lavere vekst eller nedgang i trafikken.

Det sier Ingve Lygre Undheim, overingeniør på Plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen til NRK.

Tallene for 2015 viser at trafikken er redusert de fleste steder på Nord Jæren. Ved målepunktet på Forus passerte i gjennomsnitt 900 færre biler hver dag i fjor, sammenlignet med trafikktallene fra 2014. Det er en prosentvis reduksjon på 1,6.

Ingve Undheim

Ingve Lygre Undheim, overingeniør på Plan- og forvaltningsseksjonen i Statens vegvesen, tror trenden med liten eller ingen vekst i biltrafikken fortsetter i 2016.

Foto: Kaj Hjertenes / NRK

Tallet på biler som passerer i løpet av et døgn har økt hvert år siden målingene startet for elleve år siden. Den gangen var gjennomsnittet 37 100 biler. Det toppet seg i 2014 med 56 900 biler forbi Aftenbladet sitt bygg på Forus.

Færre biler på motorveien

Trafikkveksten stanset rundt forrige årsskifte, og siden august har tendensen vært klar. Det blir færre biler på motorveien mellom Stavanger og Sandnes.

– Trafikkvariasjon er naturlig og sammensatt. Statens vegvesen, fylkeskommunen og kommunene jobber for å få flere til å velge miljøvennlige transportformer. Vi håper at dette har hatt medvirkende årsak og vil vedvare. Vi har som mål nullvekst i personbiltrafikken for byområdet, sier Lygre Undheim.

Les også: Ja til trolley, nei til bane

Les også: Mens politikerne snakker, vokser bilkøene

Det er færre biler som passerer de fleste målepunktene. Kraftigst er reduksjonen på RV 509 gjennom Bergelandstunellen. Her har 2,2 prosent av bilene blitt borte siden 2014. RV509 ved Madla går ned med 2,1 prosent, trafikken over Bybrua i Stavanger er redusert med 1,4 prosent og gjennom Auglendstunellen kjørte det i fjor 1,1 prosent færre biler enn i 2014.

Statens vegvesen måler og sykkeltrafikken på flere punkter på Nord-Jæren. Tallene fra disse målingene viser at færre biler ikke har ført til så mange flere sykler.

Sykkeltallene fra 2015 er stabile på Forus, Lura og Soma sammenlignet med året før Det passerer færre syklister gjennom Kannik, flere forbi Sømmevågen i Sola.

Sykkeltall fra Nord-Jæren

Sykkelmålingene fra Statens vegvesen viser at antall syklister som passerte målepunktene rundt Forus (Vassbotn og Lura) endret seg lite fra 2014 til 2015.

Foto: Bjørn Grimen

Vegvesenet mener likevel det har vært god vekst i tallet på syklister på Nord-Jæren de siste årene.

– 2014 var et særdeles bra år med hele 14,5 % vekst. Dette skyldes en varm sommer og en mild og tørr høst. Derfor var det vanskelig å få vekst i 2015 på trafikktallene når været ikke var like bra som året før. Været er det som påvirker sykkeltrafikken mest, sier Lygre Undheim.

Les også: Bedre bruk av ledige seter skal få ned bilkøene

Les også: Kan bli bybane mellom Forus og Sola

Han tror trafikkutviklingen vi har sett i 2015 vil fortsette med samme tendens.

– For 2016 tror vi trenden fortsetter med lite eller ingen vekst i personbiltrafikken. Når konjunkturnedgangen snur til oppgangstider igjen, noe som vi tror skjer før eller siden, vil vi og ønsker vi å være i stand til å ta hånd om den økte trafikken på miljøvennlig vis, som vi har som mål i NTP og Klimaforliket.