NRK Meny

Reduserer tallet på abortnemder

Helseminister Bent Høie (H) reduserer antall abortnemnder fra 35 til 15, skriver VG. Endringen innebærer at det ikke lenger kreves nemnder ved alle sykehus som gjennomfører abort etter utgangen av 12. svangerskapsuke. De regionale helseforetakene kan redusere antall nemnder uten å redusere antall sykehus som utfører inngrepene.