Reduserer prisen på SFO

Fleirtalspolitikarane i Stavanger reduserer prisen på SFO i andre til fjerde trinn, med 500 kroner i månaden. Frå før er SFO gratis for alle førsteklassingar. Det går fram av budsjettet som fleirtalspolitikarane la fram klokka 11.30.
Stavanger ligg ikkje i rute til å nå det vedtatte målet om 80 prosent reduksjon i klimagassutslepp for perioden 2015 til 2030. Nå løyver fleirtalet 25 millionar kroner meir i året for å nå målet. I tillegg styrker dei klimafondet med 50 millionar kroner neste år.