Aktor redd for tåkelegging fra de tiltalte

– Mye av det straffbare ligger nettopp i hvordan beløp er ført og bortgjemt i bøkene, sier aktor om millionoverføringene i Lunde-konsernet.

Lunde hilser på aktor Hulda Olsen Karlsdottir

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir hilser på tiltalte Johannes Lunde. Hun påpeker at påtalemyndighetene må ha god kontroll på faktaene i saken for å hindre tåkelegging fra de tiltalte i deres forklaringer.

Foto: Gunnar Morsund

I flere timer ble avtaler og forhold mellom selskaper ramset opp i retten for å bevise at Johannes Lunde og de to andre tiltalte var skyldige i punktene Økokrim har satt sammen.

Konkursraset i Johs Lunde-konsernet vinteren 2011 gjorde politiet mistenksomme, og da anmeldelsene ramlet inn på rekke og rad fra privatpersoner og ulike selskaper startet snøballen å rulle.

Vi mener at sakens fakta ikke tilsier at tiltalen skulle ha vært tatt ut

Johannes Lundes forsvarer, Bjørn Kvernberg

Over 60 selskaper i Johs Lunde-konsernet gikk konkurs, og flere av selskapene anmeldte Lunde da konkursene var et faktum. Da Økokrim startet sin etterforskning fortsatte anmeldelsene å komme, og til slutt endte Økokrim opp med en tiltale i desember i fjor.

Les også: Tiltalt for grov utroskap og underslag på 140 millioner

Grove forhold

Johannes Lunde på vei til Stavanger tingrett

Johannes Lunde på vei inn i rettssakens første dag.

Foto: Gunnar Morsund

I tillegg til Johannes Lunde og hans kamerat Morten Arnold Berg, er og en 42 år gammel kvinne som var regnskapsansvarlig i et av selskapene i konsernet på tiltalebenken.

På det mest alvorlige tiltalepunktet står Lunde alene, og det skal ifølge Økokrim være ulovlige overføringer mellom Johs Lunde Eiendom og gamle Johs Lunde eiendom på til sammen 77 millioner kroner i perioden januar til august 2010.

– Forholdet er grovt, skriver Økokrim i tiltalen. Både på dette punktet, og på flere av de andre punktene i tiltalen.

Aktor i saken, Hulda Olsen Karlsdottir, påpeker at det er en omfattende sak med svært mange overføringer innad i konsernet.

– Det er et veldig stort antall transaksjoner i Lunde-systemet hvor det har blitt transportert fram og tilbake tilgodehavende mellom selskapene, som det har vært krevende å finne ut av i straffesaken. Vi mener også at det har blitt brukt til å skjule utbyttet fra den straffbare handlingen som Lunde er tiltalt for.

Mye av det straffbare ligger i hvordan beløp er ført og bortgjemt i bøkene. Det er til dels bokføringsteknisk.

Aktor Hulda Olsen Karlsdottir

Les også: Uvisst om han får beholde hele månedslønnen på 20 000

Les også: Johs Lunde-gruppen er konkurs

«Bokføringsteknisk»

Men der aktoratet mener de har bevis for at det er overført store summer ulovlig, mener Lundes forsvarer at det ikke er hold i disse påstandene.

– Vi mener at sakens fakta ikke tilsier at tiltalen skulle ha vært tatt ut. Vi kommer til å gå gjennom saken vi også, og trekke ut de tingene som vi synes er viktig og da tror jeg at det kommer til å gå som Lunde har sagt, sier forsvarer Bjørn Kvernberg.

Nettopp med tanke på omfanget av selskap og forhold er de to meddommerne i saken statsautoriserte revisorer. Det er nettopp for "å unngå tåkelegging" sier aktor Hulda Olsen Karlsdottir.

– Vi har bedt om at retten er sammensatt med statsautoriserte revisorer som sakkyndige for at det skal lette rettens forståelse av saken. En av de tiltalte er også revisor, og mye av det straffbare ligger nettopp i hvordan det er ført og bortgjemt i bøkene. Det er til dels bokføringsteknisk, sier Olsen Karlsdottir.

Les også: Johannes Lunde er pågrepet av politiet

Les også: – Flere selskaper vil ryke

I dag startet rettsaken mot Johs. Lunde i Stavanger og det som er kalt norgeshistoriens største konkurs. Ingen av de tiltalte sa seg skyldige på noen av tiltalepunktene, og hovedtiltalte Johs. Lunde er sikker på at han ikke vil bli dømt.

SE VIDEO: Johannes Lunde i retten.

Karlsdottir brukte store deler av rettssakens første dag på å ramse opp transaksjoner i millionklassen mellom ulike selskap i Lunde-konsernet.

Johannes Lunde fulgte konsentrert med, men med et ansiktsuttrykk som ellers var vanskelig å lese.

Lunde selv skal ikke forklare seg før i slutten av uka, og dagene frem til det skal stort sett brukes til dokumentasjon.