– Kan ikke bygge 900 boliger i året uten vei

Sandnes skal ta en stor del av boligbyggingen på Nord-Jæren, men får en for liten del av bompengekaka, mener ordfører Stanley Wirak.

Boligbygging

Utbygginga på Sviland i Sandnes Øst er godt i gang. Nå etterlyser ordføreren vei til området.

Foto: Mari Friestad / NRK

– Vi er nødt til å ha vegløsninger til Sandnes Øst. Regionen har bestemt at vi skal bygge boliger for å spare matjorda på Jæren. Da må vi ha vei. Enten så får vi veiløsninger eller så må vi skrinlegge Sandnes Øst, sier Sandnes-ordfører Stanley Wirak.

I dag møttes styringsgruppa for transportplan for Jæren for å drøfte den nye bompengepakken på Nord-Jæren. Drøye 24 milliarder kroner skal bilistene betale i perioden 2017 til 2031.

Stanley Wirak

IKKJE FORNØYD: Sandnes-ordfører Stanley Wirak vil ha garanti for vei til Sandnes Øst inn i bompengeplanen.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Kamp om bompenger til vei

70 prosent av dette skal gå til kollektivtrafikk. Og det blir dermed debatt om hvilke veiprosjekt som skal slåss om de siste 30 prosentene.

Uten mer penger til Sandnes Øst, kan ikke Sandnes støtte bompengepakken, mener Wirak.

– Slik jeg leser det politiske miljøet i Sandnes, så er det helt utelukket. Jeg forutsetter at Sandnes Øst blir prioritert. Hvor skal vi ellers bygge 900 boliger i året. Hvis de andre kommunene kan overta den boligbyggingen er det uproblematisk for oss, men folk skal ha boliger, sier ordføreren.

Skal utrede vei til Sandnes Øst

I dagens møte prøvde han iherdig å få inn noen mer forpliktende formuleringer om vei til Sandnes Øst, men da satte vegvesenet seg på bakbeina og sa at det kom til å forsinke prosessen betraktelig.

– Noen forpliktelser fikk vi ikke med, men vi kan leve med den formuleringen det ble. Altså at Vegvesenet skal utrede behovet og at det skal behandles, sier Wirak.

Det eneste Sandnes-representantene oppnådde var at vegvesenet nå skal lage ett notat om Sandnes Øst som skal være klart til bompengepakken skal endelig vedtas i fylkestinget i desember.

– Jeg har tro på at vi skal finne gode løsninger. Vi trenger ikke å ha løsningen klar i morgen, men vi må ha en sikkerhet for at dette går på plass etter hvert som utbyggingen i Sandnes Øst kommer, sier Wirak.

Laster kart, vennligst vent...

HER KAN BOMSTASJONENE KOMME: Trykk på pluss- og minustegnet for å zoome inn og ut i kartet.

– Egentlig enige

Fylkesordfører Janne Johnsen leste ikke bompengeavtalen på samme måte som Wirak.

– Jeg tror vi er ganske enige, men har lest det som sto med litt forskjellige øyne. Det som sto om Sandnes Øst er at vi trenger noe mer dypdykk. Det kommer bussvei. Den første utbyggingen er i Vatnekrossen, og etter det skal Sandnes Øst komme i faser i mange år fremover, sier Johnsen.

– Jeg forstår at de leser teksten som at det ikke blir noe, men det var ikke det det sto. Vi må ha en nærmere avklaring. Skal det være Gandsfjord bru eller fire felt på riksvei 13. Det må avklares, legger hun til.

Enige om å bli enige

Men det de begge er enige om er at det er avgjørende for regionen med en bredest mulig enighet. Staten har sagt seg villige til å finansiere femti prosent av kollektivutbyggingen på Nord-Jæren, forutsatt en enighet om trafikktiltak.

– Hvis vi er splittet lokalt står vi svakere enn hvis vi er enige. Vårt mål er å bli så enige som mulig, sier Johnsen.

Rogalandspolitikerne har dårlige tradisjoner for å stå sammen om samferdelssløsninger. Bybanedebatten er bare ett eksempel, men nå understreker både Stanley Wirak og Janne Johnsen viktigheten av å få til et bredest mulig flertall.

Avgjøres i desember

– Dette er helt avgjørende. Vi kan ikke si at vi skal ha masse utbygging uten å være med på å finansiere det. Hvis vi ikke får bred enighet, er jeg redd det bare blir kaos i denne regionen, sier Wirak.

– Det er viktig å invitere alle partiene i fylkeskommunen og de tre uavhengige representantene til samtale for å se om det går an å bli enige. Innspillene fra kommunene vil danne grunnlaget for det vi diskuterer og forhandler om. Det er viktig å lytte til kommunene og se hva vi kan få til. En bredest mulig enighet i så viktige spørsmål er kjempeviktig, sier Johnsen.

Styringsgruppa for transportplan Jæren anbefalte å sende bompengplanene ut på høring i kommunene. Hvordan den nye bomringen blir skal endelig vedtas i fylkestinget i desember.

Nye bomringer og rushtidsavgifter

ARKIVVIDEO (22.05.14) Da forslaget fra samferdselssjefen i Rogaland fylkeskommune ble lagt fram.