NRK Meny
Normal

Reagerer på lav lønn

UDI stilte ikke krav om minstelønn til thailenderne på Vetco Aibel i Haugesund. Fellesforbundet mener dette ikke er akseptabelt.

Thailendere jobber ved Vetco Aibel

Fellesforbundet i Rogaland reagerer sterkt på at Utlendingsdirektoratet (UDI) har gitt arbeidstillatelse til thailenderne på Vetco Aibel uten å stille krav om minstelønn. Det sier distriktssekretær, Åge Johannesen.

Etter loven blir det stilt krav om norsk tarifflønn for å få arbeidstilatelse, men i dette tilfellet har UDI valgt å se bort fra dette.

- Når en bedrift utenfor EU skal til Norge og ta en entreprise så er det slik at de utenlandske arbeidstakerne som kommer fra områder utenfor EU skal ha norsk tarifflønn. Det er litt merkelig at UDI i dette tilfellet har gitt tillatelse til arbeid og opphold uten at de også har tatt med det vilkåret som ellers følger, at de skal ha norsk tarifflønn. Det reagerer vi på, sier Johannesen.

Hindre gjentakelse

I går fortalte NRK om omlag 200 thailendere på Vetco Aibel i Haugesund som jobber for rundt 30 kroner timen. Det gjør de helt lovlig fordi UDI har gitt dem arbeidstillatelse uten å stille krav om minstelønn. Nå krever Fellesforbundet i Rogaland at UDI går igjennom egne rutiner for å sikre at dette ikke skjer i gjen.

- Det er lite vi kan gjøre med denne konkrete saken.  Disse thailenderne har fått denne tillatelsen i inntil 60 dager. Men det er viktig for Fellesforbundet å ta kontakt med UDI slik at en for fremtiden kan få klarhet i bakgrunnen for at de har gjort et slikt unntak denne gangen, sier Åge Johannesen.