NRK Meny
Normal

200 meter langt nett skal fange opp nye ras

I januar gikk et større steinras på fylkesveg 45 Hunnedalsveien ved Rage og en bil ble tatt av raset. Nå blir det trolig hengt opp et kjempestort nett for å rassikre.

Rassikring på FV45 ved Rage

VIDEO: Geologene planlegger rassikring av den utsatte strekningen av Fv45 mellom Oltedal og Dirdal.

– Det blir jo ikke ett nett som er 200 meter langt. Det blir flere mindre som overlapper, flere seksjoner, sier Svein Manus Halsne, geolog hos Multiconsult.

Svein Magnus Halsne

Svein Manus Halsne, geolog hos Multiconsult, slår fast at det finnes blokker i fjellsiden som kan rase ut.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Geologene diskuterer hvordan et flere meter stort nett skal fange opp steinblokker som kommer legger oppe fra i den stupbratte fjellsiden. Etter å ha vært der oppe med helikopter, vet de at det finnes mer farlig fjell som kan rase ut.

– Det er helt klart blokker oppe i fjellsiden som vil kunne rase ut, sier Halsne.

Fallgjerde

I Januar holdt det på å gå galt da en stor steinblokk traff en bil. Fylkesvei 45 mellom Oltedal og Byrkjedal er svært rasfarlig. Ifølge Norges Lastebileierforbund har det gått 150 ras på denne strekningen i løpet av seks år.

Bil traff steinblokk, Oltedal fv 45

I Januar holdt det på å gå galt da en stor steinblokk traff en bil på FV45 ved Oltedal.

Foto: NRK

– Sånn som det ser ut foreløpig, er den beste løsningen et fallgjerde opp gjennom skråningen. Vi er litt usikre på hvor langt, men opp til 200 meter er det snakk om der det har vært flest nedfall av stein, sier Mikal Nygård, byggeleder hos Statens vegvesen.

Mikal Nygård

Byggeleder Mikal Nygård i Statens vegvesen sier at den beste løsningen for å forebygge ras er et såkalt fallgjerde på 200 meter.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Vil ha tunnel

De som bor og jobber i Dirdal er ikke i tvil. De vil ha tunnel mellom Oltedal og Dirdal. Dette vil gi både rassikring og en bedre vei. Firmaet Gilje tre sender av gårde åtti vogntog og lastebiler i uka. Ofte blir de hindret av ras.

– Vi ville hatt tunnel. Skal du bruke penger på rassikring, og i tillegg gjøre en del med veien, hadde jo tunnel absolutt vært det beste. Da hadde du kommet forbi det som var rasfarlig, og det smale partiet, sier Ådne Tjørhom, som er trailersjåfør hos Gilje tre.

Ådne Tjørhom

Ådne Tjørhom vil ha tunnel på den rasutsatte strekningen. Han er trailersjåfør hos Gilje tre.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

Foreløpig finnes ikke de 400 millioner kronene som en fire kilometer lang tunnel vil koste.

– Det er laget alternativer for det, men foreløpig er nok det litt for kostbart. Det blir opp til politikerne å bestemme, sier byggeleder Nygård.