NRK Meny
Normal

Rasering av Madlaleiren

Forsvarssjefens forslag til omorganisering av forsvaret innebærer en rasering av KNM Harald Hårfagre i Stavanger.

Rekrutter fra Harald Hårfagre
Foto: NRK

Støttevirksomheter ved leieren kuttes med 50 årsverk og 20 årsverk som er knyttet opp mot rekruttskolen overføres til Bergen.

I tilegg må avdelingsbefalet kunne regne med å bli overflyttet til andre deler i forsvaret og sivile stillinger ved Madlaleieren kan bli overflødige.

Også Heimevernet

Forsvarssjef Sverre Diesen vil også redusere Heimevernet fra 50 000 til 30 000 soldater ifølge langtidsplanen som NRK har fått tilgang til.

- Dette er helt meningsløst.  Det virker drepende på Heimevernet å redusere ytterligere med 20 000 mann, sier Fremskrittspartiets forsvarspolitiske talsmann Per Olav With . Han sier det bare er få år siden Heimevernet ble redusert fra 830 00 til 50 000 soldater.

- Forsvaret svekkes

President i Norsk forsvarsforening, Ottar Befring, mener forsvaret får lite igjen for å kutte i Heimevernet.  

- Heimevernet er en veldig rimelig organisasjon som både betyr et militært forsvar og som også betyr en betydelig sivil bereskap.  

Konsekvensen blir at forsvaret svekkes, mener han.