Raser mot planlegging i kulissene

I dag behandlet fylkestinget Rogalands innspill til jernbanens handlingsprogram fram til år 2023. Ingen av politikerne der hadde hørt om Forus Næringsparks planer for Forus stasjon, og ble tatt på senga i går kveld.

Forus stasjon

Her er gamle Forus stasjon, som Forus Næringspark mener kan være en del av løsningen på kollektivutfordringen på Nord-Jæren.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK

I går kom nyheten om at den gamle togstasjonen på Forus kan bli det nye knutepunktet for kollektivtrafikken på Nord-Jæren. Forus Næringspark vil gjenåpne stasjonen for å få flere til å reise kollektivt.

Planene ble også tema i fylkestinget i dag. Flere av politikerne der følte seg tatt på senga da de så NRK Rogalands innslag på fjernsynet i går.

I dag behandlet fylkestinget Rogalands innspill til jernbanens handlingsprogram fram til år 2023. Saken har vært ute på høring i kommunene, og hos dem har det vært dobbeltspor sørover fra Sandnes og utbedring i Drangsdalen der toget må kjøre i 20 kilometer i timen, som har vært tema.

Forus stasjon skal bli knutepunkt

VIDEO: (10.12.13) Den gamle togstasjonen på Forus kan bli det nye knutepunktet for kollektivtrafikken på Nord-Jæren.

– Veldig overrasket

Tom Tvedt

Tom Tvedt (Ap).

Foto: Odd Rune Kyllingstad/NRK

At Forus stasjon nå plutselig dukker opp fikk Arbeiderpartiets gruppeleder Tom Tvedt til å bruke begreper som ukultur.

– Først og fremst ble jeg veldig overrasket. Kommunene har blitt hørt, og gitt innspill, men det er overhodet ingen som har snakket om dette. Når da et selskap eid av kommunene kommer med et nytt forslag så viser det en ukultur i når det gjelder planlegging. Det er ikke bra for regionen. Hvis vi fortsetter med dette ødelegger det for oss selv. Her må vi stå sammen og følge de spillereglene som finnes, sier Tvedt.

– Vi skal være visjonære, men når man driver planleging for seg selv i et kommunalt selskap og kommunene ikke gir innspill så klarer vi ikke å henge sammen, og da blir hele fylket taperen, sier han.

– Nesten en skandale

Gausel stasjon

Gausel stasjon er alternativet for reisende til Forus i dag.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK
Pål Morten Borgli

Pål Morten Borgli (Frp).

Foto: Anders Fehn / NRK

Fra talerstolen antydet han også at noen har snakket sammen i kulissene.

– Det har jeg ikke bakgrunn for å si. Jeg ser at det er partifolk som står i media og fremhever denne saken som også sitter i Stavanger bystyre. Jeg regner jo med at det er forankret en plass. Hvis ikke er det nesten an skandale. Hvis kommunale selskaper planlegger for seg selv uten at vi som skal vedta det får høre om det eller får muligheten ti å støtte det, sier Tvedt.

Ideen om Forus stasjon kommer altså fra det kommunalt eide Forus Næringspark. Men heller ikke styret der har kjent til planene. I det styret sitter politikere på vegne av sine kommuner, og flere av dem sitter også i fylkestinget. En av dem er varaordfører i Sandnes, Pål Morten Borgli. Også han reagerer på at en plan som dette blir jobba med i kulissene.

– Jeg lurer på hvor kulissene er i denne regionen, selv om jeg har en anelse. Det er veldig synd at dette ikke er klarert i styret før de går ut med noe slikt. Det er helt ukjent for meg at det snakkes om et nytt stopp på Jærbanen. Sandnes kommune, som eier 49 prosent av dette selskapet, synes ikke dette er bra. Det er i strid med det vi jobber med i Sandnes, deler av fylkesdelplanen og ikke noe Forus Næringspark bør drive med, sier han.

– Dårligere tilbud på Jærbanen

Borgli synes ikke at Forus stasjon er en god idé.

– Jeg har tatt til orde for at vi må utnytte Gausel stasjon bedre og dersom den er lite unyttet i dag hjelper det ikke å flytte stasjonen noen meter og lage en ny stasjon. Da begynner tilbudet på Jærbanen å bli dårligere, og det er ikke bra, sier han.

Men er alle like negative til det som har foregått. Det var ikke mange andre som tok ordet i fylkestinget, men blant andre Elin Schanke fra Høyre mente at men bør være glad for at noen har visjoner.

– Spennende og visjonært

Det synes også Per Kåre Foss fra KrF, som også sitter i styret for Forus næringspark. Men heller ikke han kjente til planene som ble lansert i går.

– Jeg visste ikke om denne konkrete planen, men Forus Næringspark skal jobbe med visjonene for dette området for fremtiden, og at dette kan være en del av de oppgavene ser jeg som sannsynlig. Jeg ble overrasket, men synes det er spennende og visjonært. Det er ikke et konkret svar til dagens utfordringer, men det er fremtiden man snakker om, sier Foss.

Er det feil at saken kommer opp uten høringsrunde?

– Jeg har respekt for at beslutningene tas i denne salen og at den visjonen og det arbeidet ikke kommer synkront med behandlingen av en handlingsplan betyr bare at det er kommet for seint, så jeg synes ikke det er noen stor sak, sier han.

– Dette må komme langt frem i tid. Handlingsplanen som er lagt til grunn skal rulleres, så det kommer ikke inn nå i hvert fall, legger han til.

Fiskå mølle

Forus stasjon ligger ved vernede Fiskå mølle.

Foto: Ole Andreas Bø / NRK