Normal

Rapport: Risiko for store oljeutslipp i Norge

En ny rapport fra Petroleumstilsynet tyder på at oljeindustrien ikke har blitt flinkere til å forhindre alvorlige oljeutslipp.

Deepwater Horizon

Oljeutslippet etter eksplosjonen på boreriggen Deepwater Horizon i Mexicogulfen i april 2010 var på nesten fem millioner fat olje og det største i amerikansk farvann noen gang.

Foto: MARK RALSTON / Afp

– Industrien klarer å redusere de små lekkasjene, men det gjenstår fremdeles mye arbeid med tanke på å få redusert usikkerheten knyttet til store utslipp, sier fagdirektør Finn Carlsen i Petroleumstilsynet (Ptil).

Den såkalte RNNP-rapporten som Pttil la fram i dag, viser at antall oljeutslipp – og tilløp til utslipp – har gått ned siden 2001 på norsk sokkel.

Men dette gjelder ikke for de store oljeutslippene. Her konkluderer rapporten med at det «ikke er belegg for å anta en nedadgående trend for antall hendelser med større utslippsmengde».

Finn Carlsen i Petroleumstilsynet under ONS 2014

Finn Carlsen i Petroleumstilsynet under ONS i 2014.

Foto: Inger Johanne Stenberg / NRK

Fagdirektøren mistenker at dette henger sammen med oljekrisen og den pressa situasjonen bransjen er inne i.

– Mange indikatorer går systematisk i litt negativ retning. Det er derfor vi har stilt spørsmålet: Er sikkerheten ved et veiskille, gitt de endringene som petroleumsnæringen nå er inne i med store efektiviseringsprogram, nedbemanninger og omlegginger i hvordan man faktisk drifter innretninger?

Ber om redegjørelse

Det har skjedd seks større oljeutslipp siden 2003 på norsk sokkel. Det desidert største skjedde på Statfjord A-plattformen i 2007. Da rant 3.696 tonn råolje ut i Nordsjøen.

Sigurd Enge i Bellona påpeker at det er de store utslippene som virkelig er farlige.

– Det er jo de vi virkelig er redd for. Det er ikke utslippene på under 100 liter som er de farligste, sier han.

FULL CITY FORLIS

Sigurd Enge i Bellona mener Ptil burde be selskapene se på hvilke konsekvenser innsparingene har for risikoen for større utslipp.

Foto: Poppe, Cornelius / NTB scanpix

Enge mener Ptil bør be selskapene om en redegjørelse for hvilke konsekvenser innsparingene har for utslippsrisikoen.

Og dette er spesielt viktig nå som oljeaktiviteten tar seg opp i Barentshavet, mener han.

– I Barentshavenet er det mørkere store deler av året og det er kaldere – det er stort sett vanskeligere forhold, og så er det et mer sårbart miljø, sier han.

– Barrierene fungerer

Egil Dragsund i bransjeorganisasjonen Norsk olje og gass avviser at oljekrisen har påvirket sikkerhetsarbeidet i Nordsjøen.

– Industrien har, har hatt og vil fortsatt ha et stort fokus på utslippsrisiko, uavhengig av økonomisk situsjon og oljepris, sier han.

Ifølge Dragsund har oljebransjen fått på plass flere sikkerhetsrutiner for å forhindre utslipp, og påpeker at de store utslippene nesten alltid blir forhindret.

– Det som statistikken fra Ptil også viser, er at barrierene har fungert og at det ikke har vært noen utslipp, sier han.

Fagdirektør Finn Carlsen mener bransjen nå må finne de svake punktene, slik at vi unngår utslippskatastrofer som Deepwater Horizon i Norge.

– Selskapene må bruke det datamaterialet de har for å identifisere hvor det er viktig å iverksette kompenserende tiltak. Slik kan de snu utviklingen, sier Carlsen.

Flere nyheter fra Rogaland

Ekstremværet Knud.

«Knud» slo ut nødnettet: – Det er en skandale

Allerede i 2016 viste det seg at nødnettet var sårbart for strømbrudd. Myndighetene lovet bedring, men likevel klappet det sammen under uværet i helgen.