Rapport om veteraners psyke

I dag ble rapporten som har undersøkt Libanon-soldatenes psykiske helse offentliggjort i Stavanger. Den viser at én av åtte FN-soldater som tjenestegjorde mellom 1978 og 1998 har psykiske lidelser som følge av tjenesten.

22 000 soldater er spurt om ettervirkninger av tjenesten.