Rapport godkjenner olje-sikkerheten

Det kritiserte Petroleumstilsynet får godkjent-stempel i ny rapport om sikkerheten i oljebransjen. Men utvalgsleder Ole Andreas Engen advarer om at det hele er sårbart.

Valhall-feltet i Nordsjøen

En fersk rapport fastslår ikke at det er noen sammenheng mellom kostnadskuttene i oljebransjen og lavere sikkerhet på sokkelen. Her fra Valhall-feltet i Nordsjøen.

Foto: Håkon Mosvold Larsen / NTB scanpix

– Det viktigste vi har kommet fram til er at det regimet som styrer helse, miljø og sikkerhet, er velfungerende og godt, sier professor Ole Andreas Engen ved Universitetet i Stavanger (UiS).

På grunn av flere alvorlige hendelser på norsk sokkel, nedsatte arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie (H) en arbeidsgruppe for å gjennomgå sikkerheten i oljebransjen.

Petroleumstilsynet (Ptil) har i hele perioden fått sterk kritikk fra miljøorganisasjoner og arbeidsgiverforeninger for å ikke gjøre nok for å forhindre ulykkene og nestenulykkene.

Men Engen, som har ledet arbeidet og som leverte sin rapport fredag, forsvarer tilsynet.

– Vi har et godt regime, men samtidig er det sårbart – ikke minst når man får utfordringer med hensyn til oljepris, nedbemanning osv., sier han.

Usikkert om kutt er årsaken

Det store spørsmålet er om kostnadskuttene i bransjen har gått utover sikkerheten i Nordsjøen. For i årene fram til 2015 ble sikkerheten på plattformene i Nordsjøen stadig bedre, men alt snudde da oljenedturen slo inn for fullt.

Engen og rapporten slår imidlertid ikke fast at nedskjæringene har gått utover sikkerheten.

– Det er vanskelig, for man kan ikke si at en hendelse har en årsak som heter kostnadskutt. I en så pass komplisert bransje som oljeindustrien har en hendelse alltid mange årsaker, men det er selvfølgelig fullt mulig at noen av årsakene kan være kostnadskutt, sier han.

Ole Andreas Engen

Ole Andreas Engen, professor i samfunnssikkerhet ved Universitetet i Stavanger.

Foto: Ståle Frafjord / NRK

– Kan du være mer konkret?

– Det går rett og slett på antall mennesker som jobber i en organisasjon. Blir det tre og ikke fem, kan noen måtte løpe fortere, og det kan føre til at man glemmer både hjelm og vernebriller for å si det enkelt, sier Engen.

– Det er en sammenheng

Fagforeningene, som har vært med på arbeidet med rapporten, holder fortsatt fast på at det er en sammenheng med oljekuttene og de alvorlige hendelsene.

– Våre medlemmer – på grunn av bemanningskutt og på grunn av at de står til knærne i omstillingsrunder – har i dag mindre ressurser til å jobbe med HMS. Budsjettene tillater dem ikke i å delta på HMS-konferanser, og så mener vi at HMS-arbeidet som sådan har blitt svekket på grunn av kostnadskutt og dårligere kontrakter og rammevilkår, sier andre nestleder i Safe, Roy Erling Furre.

Roy Erling Furre

Roy Erling Furre, andre nestleder i Safe.

Foto: Mathias Oppedal / NRK

Han vil ikke uten videre være med på den kraftige kritikken mot Ptil.

– Jeg sitter i de fleste trepartsarenaene i næringen, og kommer definitivt til orde med mine bekymringer, men det er ikke dermed sagt at vi har klart å løse dem, sier Furre.

Glad for at tilsynet består

Nå skal arbeids- og sosialminister Anniken Hauglie ta rapporten med seg videre i arbeidet med stortingsmeldingen om sikkerheten i oljebransjen, som skal bli lagt fram for Stortinget til våren.

– Jeg er glad for at utvalget har blitt enige om en felles virkelighetsbeskrivelse, og at de ønsker å videreføre dagens rammer og tilsyn, sier Hauglie.