Hopp til innhold

Ransaking etter mistenkelig funn

Politiet har bedt bombegruppa om bistand til å gjøre undersøkelser, etter funn av mistenkelige gjenstander på politihuset i Stavanger.

Politiet gjennomfører også ransaking hos personen som har levert gjenstandene for å undersøke om personen har lignende gjenstander i boligen.

Gjenstandene er vurdert som ikke sprengingsfarlige.