RANDABERG-SKATTEN TIL STAVANGER:

Stavanger kemnerkontor blir fra 1. september skatteoppkrever for Randaberg kommune. Kemnerkontoret i Stavanger er i tillegg skatteoppkrever/kemner for kommunene Rennesøy, Finnøy og Kvitsøy. Det betyr at kemneren i Stavanger fører skatteregnskapet og har ansvaret for all innfordring av skatter og arbeidsgiveravgift i disse kommunene.