Punktering på motorvegen

Eit større køyretøy har punktert i sørgåande felt nord for Auglandstunnelen på motorvegen E39. Trafikken går ifølge politiet greitt forbi.