Kloakken flyter i Stavanger havn

Hvorfor elsker måkene det gulbrune vannet i Stavanger havn? Forklaringen er ekkel.

50 måker svømmer i brunt og boblende vann i Stavanger. Forklaringen er ekkel.

Brunt og boblende vann strømmer til overflaten mellom Jorenholmen og Fiskepiren. Siden 20. august har store mengder kloakk blitt pumpet urenset ut i havnebassenget i Stavanger.

Både de reisende og mannskapet på hurtigbåtene til og fra Stavanger har reagert på alle måkene som samler seg utenfor hurtigbåtterminalen. De har filmet det grumsete oppkommet med mobiltelefonene sine.

Kommer ikke fram til renseanlegget

Forklaringen på de brune boblene og fuglene som flyter rundt i grumsesjøen er ekkel.

Siden 20. august har kloakk fra Storhaug, Våland og Vestre Platå blitt pumpet ut i havnebassenget, sier Jarle Furre som er vann- og avløpssjef i Stavanger kommune.

Vann- og avløpssjef Jarle Furre lover å stoppe kloakkustlippet i Stavanger havn

Et brudd på en gammel avløpspumpeledning gjør at kloakken ikke kommer fram til renseanlegget, og derfor blir sendt ut i sjøen.

Tror sjøen kan rense seg selv

Stavanger kommune har varsla miljøvernavdelingen hos Fylkesmannen om utslippet.

Kommunen håper å komme i gang med utskiftingen av den ødelagte avløpsledningen tidlig i oktober, og regner med å bruke én måned på jobben.

Kloakken vil derfor flyte i havnebassenget i Stavanger utover høsten.

– Men jeg tror sjøen har god evne til å rense seg selv. Og dette vil ikke få noen langvarige konsekvenser, hevder vann- og avløpssjef Jarle Furre.

Skal sette opp skilt

Han lover likevel at kommunen gjør det de kan for å stoppe utslippet av kloakk så fort som mulig.

Det er populært å fiske langs kaiene i havnebassenget, men kommunen advarer nå mot å spise fisk fanget langs kaiene i Stavanger havn.

Fisker i kloakken.

VIDEO: Her fisker de rett ved kloakkutløpet i Stavanger. Foto: Tipser

– Vi vil sette opp egne skilt i området der kloakken nå flyter, sier Jarle Furre i kommunen.