– Legger de ned psykebilen er det hinsides all fornuft

Psykiatriambulansen i Stavanger kan bli lagt ned fordi sykehuset trenger pengene til andre ting.

Målfrid Frahm Jensen foran psykebilen

Målfrid Frahm Jensen tok initiativ til en psykiatrisk ambulanse i sin tid. Nå er hun redd tilbudet forsvinner.

Foto: Inger Johanne Stenberg

I ambulansegarasjen i Stavanger står de gule bilene på rekke og rad. En er spesiell.

– Dette er en spesialbygd ambulanse for psykiatrioppdrag. Det er fjernet en god del sprøyter og utstyr som kan være til skade for pasienten eller vi som tar hånd om pasienten, forteller Arild Gilje.

Han har jobbet med psykiatriambulansen, eller psykebilen som de kaller den, helt siden starten i 2010.

Bare Bergen og Stavanger har et slikt tilbud i akuttpsykiatriske tilfeller. Dette er tilfeller hvor politiet ofte gjorde jobben tidligere. Med en ekstra psykiatrisykepleier i bilen er målet å roe pasienten ned, og sikre at ingen kommer til skade.

Les også: Vil ha psyk-bil over hele landet

Saken fortsetter under bildet

Arild Gilje i psykebilen

Arild Gilje viser frem arbeidsplassen sin, den psykiatriske ambulansen i Stavanger.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Effektivisering kan bety psykebil-kutt

Men psykebilen ble opprettet som et tilbud innenfor de økonomiske rammene som allerede var satt, uten ekstra midler. Og det betyr at tilbudet kan ryke fordi sykehuset må stramme inn.

– Vi må finne effektiviserende tiltak for 90 millioner kroner i forbindelse med budsjettet for helse Stavanger 2013 så vi kan imøtekomme fremtidens krav for sykehusutbygginger også videre, sier divisjonsdirektør Hans Tore Frydnes.

Hans Tore Frydnes

Hans Tore Frydnes forsikrer at det ikke skal gå utover pasientene at helseforetaket må effektivisere.

Foto: Inger Johanne Stenberg

Det betyr at sykehuset rett og slett må ha 90 millioner kroner «på bok» for å kunne utvide senere, og de pengene må hentes ut over hele linja ved å effektivisere. Men at det skal gå ut over psykebilen får liten sympati.

Les også: Antall pasientklager er fordoblet

Les også: Jubler over at Kols-koffert er reddet

Sint, skuffa og lei

– Jeg ble første usikker på om det var sant eller usant, om det var vedtatt eller ikke vedtatt. Og så ble jeg sint, jeg ble fryktelig sint, og skuffa og lei, sier Målfrid Frahm Jensen som er erfaringskonsulent og representerer pasienter ved Helse Stavanger.

Hun får støtte av hovedtillitsvalgt Egil Olsen, han representerer ambulansepersonellet ved helseforetaket.

– Vi forholder oss selvfølgelig til de styringskravene vi har fått, men dette er ikke der vi burde kuttet i budsjettet.

Les også: Her må folk vente for lenge

Les også: 31 pleiere mangler og 14 senger stengt på psykiatrisk i Stavanger

– Hva skjer hvis dette tilbudet legges ned?

– Pasienter må enten hentes med politi, eller så må pårørende ta på seg oppgaver som de kanskje ikke er kompetente til å ha. Vi som psykiatriske pasienter har like stor rett på akuttmedisinske tjenester som somatisk syke, sier Frahm Jensen.

Vil be politiet sende regning

Hun er klinkende klar i hva hun vil gjøre om tilbudet ryker.

– Hvis det skal bli en realitet at sykehusledelsen, eller styret i Helse Stavanger vedtar å legge ned psykebilen, så vil vi oppfordre politiet til å fakturere Helse Stavanger for hvert eneste oppdrag Helse Stavanger skulle hatt. Det kan bli dyrere for Helse Stavanger enn å legge ned psykebilen.

Arild Gilje og Egil Olsen

Arild Gilje og Egil Olsen fortviler over at psykebilen er på lista over mulige kutt.

Foto: Inger Johanne Stenberg

– Jeg vil presisere at det ikke er lagt ned noen psykiatriambulanse. Men den er som mange andre ting til en vurdering, sier Frydnes i sykehusledelsen.

Tilbake i garasjen venter Gilje på neste oppdrag. Han er strålende fornøyd med hvordan tilbudet har fungert til nå, og synes fordelene ved å ha en slik psykebil er større enn kostnadene.

– For meg føles det veldig meningsfullt. Det å ha tid til å lytte og være tilstede hos pasienten, og etterpå få en takk for en god samtale. Det er de oppdragene som gir meg mest tilbake, hvor jeg ser at jeg får gjort noe meningsfullt og noe godt for de som trengte der og da.

Men selv om det nå ses på flere ting som kan effektiviseres eller kuttes ved helseforetaket skal det ikke gå utover pasienten mener Frydnes.

– Det skal ikke gå utover pasientene så lenge vi klarer å få til gode prosesser i denne prosessen, avslutter Frydnes.