PRØVER Å PASSERE SVANDALSFOSSEN:

Vegvesenet har testkjørt gjennom Svandalsfossen, og slipper nå en og en bil gjennom. Først slippes de som skal ut av Sauda gjennom. Et titalls biler har nå passert.